SKIP_TO
Kategoria: Nauki ścisłe / Chemia

Wiązanie jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów

Rok wydania:2001 Liczba stron:139 ISBN:83-231-1354-8
OPIS

Spis treści

Polielektrolity naturalne i syntetyczne (Charakterystyka ogólna polielektrolitów naturalnych i syntetycznych * Wiązanie (asocjacja) przeciwjonów przez polijony w roztworach polielektrolitów)

Konkurencyjne wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów (Wiązanie jonów w roztworach polielektrolitów zawierających przeciwjony o różnej wartościowości * Zastosowanie spektroskopii Na NMR do badania wiązania jonów w roztworach polielektrolitów * Zastosowanie teorii Poissona-Boltzmanna do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów * Porównanie wyników modelowania numerycznego z wynikami eksperymentalnymi * Zastosowanie teorii kondensacji przeciwjonów Oosawy-Manninga do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów)

Biopolimery ściany komórkowej bakterii gramdodatnich: struktura i właściwości (Budowa ściany komórkowej bakterii * Struktura chemiczna i funkcje biologiczne głównych biopolimerów ściany komórkowej bakterii gramdodatnich * Selektywne wiązanie jonów magnezu przez kwasy tejchojowe)

Syntetyczne analogi naturalnych kwasów tejchojowych uzasadnienie podjęcia tematu badań. Cel i zakres pracy (Uzasadnienie podjęcia tematu badań * Cel i zakres pracy)

Materiały i metody badań (Badane polimery * Odczynniki * Przygotowanie polimerów w różnych formach jonowych * Pomiary spektralne w podczerwieni * Pomiary spektralne metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego jąder sodu (Na NMR) * Pomiary konduktometryczne * Wyznaczanie stałych asocjacji jonów sodu, potasu, wapnia i magnezu z grupami funkcyjnymi polielektrolitu * Pomiary potencjometryczne z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych)

Modelowanie numeryczne wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM i PSS (Model roztworu polielektrolitu zastosowany do obliczeń numerycznych * Stosowalność modelu komórkowego o symetrii cylindrycznej oraz równania Poissona-Boltzmanna do opisu roztworów badanych polielektrolitów * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających przeciwjony jedno- lub dwuwartościowe i nie zawierających soli małocząsteczkowych * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających mieszaninę przeciwjonów jedno- i wielowartościowych)

Wyniki modelowania numerycznego wiązania o różnej wartościowości w roztworach PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Wiązanie przeciwjonów w roztworach nie zawierających soli małocząsteczkowych MX i MX2 * Wiązanie przeciwjonów w roztworach zawierających sole małocząsteczkowe MX i MX2 * Wpływ wielkości przeciwjonów na krzywe radialnego rozkładu i stopień związania przeciwjonów z polijonem * Niedoskonałości przyjętego modelu roztworu polielektrolitu i ich wpływ na wyniki obliczeń numerycznych)

Wyniki badań eksperymentalnych wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Charakterystyka oddziaływań jonów metali z PPP metodą spektroskopii w podczerwieni * Stałe asocjacji jonów metali jedno- i dwuwartościowych z PPP * Stopnie związania jonów sodu i wapnia z PPP i PSS * Wiązanie jonów wapnia i uwalnianie jonów sodu w roztworach PPP i PSS * Wpływ jonów metali jedno- i dwuwartościowych na stopień związania jonów sodu z PPP, PAAM i PSS * Względne powinowactwo jonów metali jedno- i dwuwartościowych w stosunku do PPP, PAAM i PSS)

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.