SKIP_TO

Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa

autorzy: Lech Morawski redaktorzy: Lech Morawski
Rok wydania:2005 Nr wydania:1 Liczba stron:279 ISBN:83-231-1832-9
OPIS

Spis treści
Słowo wstępne (Lech Morawski); Magdalena Rączka: Wykładnia prawa konstytucyjnego; Milena Korycka: Zasada proporcjonalności - refleksje na gruncie aksjologicznych podstaw Konstytucji z 1997 roku i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Marcin Mikołaj Kałduński: Kilka słów na temat interpretacji w prawie międzynarodowym. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 r. (I KZP 47/02); Paulina Justyńska: Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich; Piotr Gensikowski: O wykładni prawa karnego; Karolina Karpus: Wykładnia w prawie podatkowym - przekrój problematyki; Krzysztof Lasiński-Sulecki: Przyczynek do dyskusji nad gospodarczą wykładnią europejskiego wspólnotowego prawa podatkowego; Krzysztof Dybowski: Fikcyjność pozytywistycznego paradygmatu; Iwona Wróblewska: Formuła Radbrucha. Pojęcie i zastosowanie w orzecznictwie; Agata Murawska: Konflikt interesów indywidualnego i ogólnego w prawie praw człowieka; Izabela Justyńska: Status praw socjalnych; Karol Dobrzeniecki: Normatywna i pozanormatywna regulacja Internetu - modele konkurencyjne czy komplementarne?

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.