SKIP_TO

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych

Rok wydania:2001 Nr wydania:1 Liczba stron:250 ISBN:83-231-1321-1
OPIS

Spis treści

Firma z punktu widzenia rachunkowości

Ryzyka finansowe (Ryzyko i jego kategorie w firmie *Ryzyko strat finansowych w warunkach polskich *Zarządzanie ryzykiem w firmie)

Systemy kontroli (Kontrola i jej rodzaje *Kontrola skarbowa firm w praktyce polskiej)

Wprowadzenie do zarządzania skarbem (Podejścia do planowania i kontroli *Podstawowe cykle działalności gospodarczej *Przepływy pieniężne w korporacjach międzynarodowych *Skarb i funkcja finansowa *Źródła informacji dla skarbu *Zarządzanie skarbem a struktura korporacji międzynarodowej)

Organizacja skarbu (Organizacja funkcji finansowej w firmie jednooddziałowej *Krajowe firmy wielooddziałowe *Struktury korporacji międzynarodowych *Skarbowość centrów kosztowych i dochodowych)

Systemy zarządzania skarbem w cyklu dochodowym (Cykl dochodowy i operacje międzynarodowe *Ryzyka związane z cyklem dochodowym *Zarządzanie ryzykiem kredytowym *Zarządzanie należnościami *Inkaso i jego instrumenty *Inkaso krajowe *Inkaso międzynarodowe)

Systemy zarządzania skarbem w cyklu wydatkowym (Cykl wydatkowy i operacje międzynarodowe *Ryzyka związane z cyklem wydatkowym *Rola skarbu w lokowaniu zamówień *Kontrola zobowiązań *Instrumenty płatności)

Zarządzanie płynnościa finansową korporacji (Potrzeby informacyjne *Systemy planowania i prognozowania gotówkowego *Inwestowanie nadwyżek finansowych *Finansowanie deficytów gotówki)

Zarządzanie ekspozycją stopy procentowej (System zarządzania ekspozycją stopy procentowej *Powody zarządzania ekspozycją stopy procentowej *Przykład zarządzania ekspozycją stopy procentowej w firmie budowlanej *Techniki zabezpieczania i rachunkowość skarbowa)

Zarządzanie ekspozycją kursu walutowego (Definicja i miary ekspozycji kursu walutowego *Kalkulacja pozycji objętych ekspozycją kursu walutowego w korporacjach międzynarodowych *Tworzenie polityki zarządzania ekspozycją walutową *Zarządzanie ekspozycją przeliczeniową *Zarządzanie ekspozycją transakcyjną)

Pożyczki na międzynarodowych rynkach (Ewolucja produktów na rynkach finansowych *Pozyskiwanie funduszy na rynku europożyczek *Emisja bonów komercyjnych)

Emitowanie akcji na międzynarodowych rynkach kapitałowych (Rynek amerykański jako przykład *Szanse i zagrożenia związane z Wstępną Ofertą Publiczną (IPO) *Decyzja o wejściu na giełdę *Strony zaangażowane w proces *Gwarantowanie oferty (underwriting the offering))

Uzyskanie oceny ratingowej (Rola ratingu *Skale ratingu *Proces ratingu *Planowanie prezentacji dla zespołu analityków z firmy ratingowej *Ocena międzynarodowych firm przemysłowych *Podstawowe wskaźniki finansowe używane w analizie kredytu dla ratingu długu krótkoterminowego)

Struktura kapitałowa i zarządzanie korporacją (Kiedy struktura kapitałowa stanowi problem? *Prosty świat Millera i Modiglianiego *M&M a podatki: zadłużenie chroni przed podatkami *Finansowe zagrożenia: klasyczna teoria wyboru (trade-off) w zastosowaniu do struktury kapitałowej *Ekonomia: błędne rozumienie struktury *Zarządzanie korporacją: koszty pośrednictwa (agencji) związane z motywacją i informacją *Motywacja: hazard moralny *Asymetria informacji: selekcja negatywna oraz hierarchia ważności *Wnioski: współczesna teoria wyboru w zastosowaniu do struktury kapitałowej)

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.