SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:276 ISBN:978-83-231-2556-3
OPIS

W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 października 2008 roku w 40-lecie powstania specjalizacji, którą w 1969 roku stworzyła prof. dr hab. Alicja B. Strzelczyk. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. Na tę liczbę złożyli się zaproszeni goście i absolwenci, którzy przybyli do nas z kraju i z zagranicy, pracownicy zakładu oraz studenci. Tak duża liczba obecnych na konferencji naszych byłych studentów spowodowała, że uznano ją także za pierwszy zjazd absolwentów zakładu. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce, podczas której konserwatorzy-restauratorzy specjalności konserwacja zabytkowych obiektów z papieru i skóry mogli podzielić się swoimi oświadczeniami i zapoznać z aktualnym stanem badań i wiedzy w tej dziedzinie. Nasza inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem całego środowiska. Zaproszeni goście z zagranicy reprezentowali ośrodki współpracujące z nami od wielu lat. Zebrane w niniejszym tomie referaty dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat ochrony zabytków w Polsce i poza jej granicami. Zawierają one opisy zarówno realizacji związanych z konserwacją zapobiegawczą, jak i przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy ciekawych, ze względu na wartość zabytkową lub problematykę konserwatorską, obiektach zabytkowych. Kilka artykułów przedstawia wyniki prac przy użyciu nowych metod konserwatorskich, które obecnie są stosowane i sprawdzane w placówkach badawczych na świecie. Artykuły naszych absolwentów to także wiele cennych refleksji i myśli związanych z pracą muzealną konserwatorarestauratora zabytków. Pracownicy naszego zakładu zaś, w swoich referatach skoncentrowali się na zmianach zachodzących na polu kształcenia studentów oraz projektach badawczych i restauratorskich poszerzających znacznie obszar działania specjalizacji. Ich indywidualne zainteresowania i aktywność pozwoliły na ukształtowanie poszczególnych rejonów konserwatorskich w ramach niezwykle szerokiego spektrum obiektów istniejących pod wspólnym mianem zabytków na papierze i skórze.

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. III

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Polichromie drewnianych stropów w kamienicach Torunia – XVIII w. Zagadnienie ikonografii, typografii, technologii i techniki malarskiej. Część II

Klaudia Rajmann
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej

132,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Polichromie drewnianych stropów w kamienicach Torunia – XVIII w. Zagadnienia ikonografii, typologii, technologii i techniki malarskiej. Część I

Klaudia Rajmann
106,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Conservation: Science and Art Series. Volume 3

210,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 3: Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki

Justyna Olszewska-Świetlik
210,00 zł 168,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

O konserwacji rzemiosł rozmaitych z kolekcji rodziny Wagnerów

Paula Śwituszak, Agata Ogińska, Andrzej Podgórski
76,00 zł
Książka Oprawa twarda
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach. Konserwacja i restauracja, technika, technologia...

Agnieszka Trzos
220,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zabytki – biologia – konserwacja

Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Das Evangelische Kirchenbauwesen in Westpreussen. Die Beziehungen zwischen dem Staat und der Evangelisch-Unierten Kirche

Piotr Birecki
84,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki

Małgorzata Baka
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Ingerencja jako interakcja. Konserwacja dzieł sztuki współczesnej żyjących artystów – implikacje praktyczne i etyczne

Mirosław Wachowiak
148,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Conservation: Science and Art Series. Volume 2: Works of Art: Conservation and Research

Justyna Olszewska-Świetlik
160,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 2: Dzieła sztuki: konserwacja i badania

Justyna Olszewska-Świetlik
169,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 1: Zabytek – odkrywanie tajemnic. Problematyka badań i konserwacji

Justyna Olszewska-Świetlik
160,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. Tom 1

Piotr Niemcewicz, Marta Chylińska
50,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Nazwać, żeby ocalić. Klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości

Janusz Krawczyk
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zachować ekspresję, czyli o konserwacji rzemiosła afrykańskiego

Małgorzata Baka, Marta Chylińska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Hanna Rubnikowicz-Góźdź, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Karolina Witkowska, Anna Zaręba
28,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Szkłem malowane. Problematyka konserwatorska emalierstwa

Alina Tomaszewska-Szewczyk
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Pelpliński graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska
174,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen. Ein Beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten

Ulrich Schaaf
290,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych – dziedzictwo docenione? Perspektywa konserwacji zapobiegawczej

Elżbieta Szmit-Naud
86,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Ryszard Mączyński
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Marian Kościałkowski (1914–1977). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Marta Banaszak, Mirosław Adam Supruniuk
190,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki. Katalog wystawy habilitacyjnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Galeria „Forum” 25 kwietnia–4 maja 2017

Małgorzata Pronobis-Gajdzis
od 4,92 zł
Książka Open access
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Lasers in the Conservation of Artworks XI. Proceedings of the International Conference LACONA XI, Kraków, Poland, 20–23 September 2016

za darmo
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów

Elżbieta Szmit-Naud
od 4,92 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych fotografii pochodzących ze zbioru Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Katalog wystawy

Tomasz Kozielec
od 4,92 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Sztuka, rzemiosło, przemysł XIX i XX wiek. Zagadnienia konserwatorskie

Jolanta Czuczko
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce

Małgorzata Wawrzak
od 48,00 zł
Książka
Sztuka

Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia

Ryszard Mączyński
od 38,00 zł
Książka
Sztuka

Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów

Bernadeta Didkowska
od 48,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów

Wiesław Domasłowski
od 24,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Wapno dyspergowane - spoiwo zapraw i farb

Wiesław Domasłowski
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Obiekty rzeźbiarskie

Katarzyna Adaszewska
32,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia

Joanna Karbowska-Berent
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna. Pracownia technik i technologii opraw ASP w Warszawie. Pracownia introligatorstwa artystycznego UMK w Toruniu

24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży (wersja z kolorowymi ilustracjami)

Bogumiła J. Rouba
160,00 zł 112,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży

Bogumiła J. Rouba
60,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora - restauratora

Daniela Pinna, Monica Galeotti, Rococo Mazzeo
od 29,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Parchment and leather heritage. Conservation - Restoration

Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec
64,00 zł
Książka
Sztuka

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

Paweł Gancarczyk
od 36,00 zł
Książka Oprawa miękka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna

Wiesław Domasłowski
110,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Kamienne tworzywo sztuki

Hubert Sylwestrzak, Jolanta Kachnic
od 68,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska

Janusz Krawczyk
od 146,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych

Jarosław Rogóż
od 272,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Justyna Olszewska-Świetlik
od 55,00 zł
Książka
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII/ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII

Anna Łopuska, Bożena Szmelter-Fausek
od 37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie

Joanna Karbowska-Berent, Alicja Strzelczyk
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Preventive Conservation of Stone Objects

Wiesław Domasłowski
29,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.