SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:276 ISBN:978-83-231-2556-3
OPIS

W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 października 2008 roku w 40-lecie powstania specjalizacji, którą w 1969 roku stworzyła prof. dr hab. Alicja B. Strzelczyk. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. Na tę liczbę złożyli się zaproszeni goście i absolwenci, którzy przybyli do nas z kraju i z zagranicy, pracownicy zakładu oraz studenci. Tak duża liczba obecnych na konferencji naszych byłych studentów spowodowała, że uznano ją także za pierwszy zjazd absolwentów zakładu. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce, podczas której konserwatorzy-restauratorzy specjalności konserwacja zabytkowych obiektów z papieru i skóry mogli podzielić się swoimi oświadczeniami i zapoznać z aktualnym stanem badań i wiedzy w tej dziedzinie. Nasza inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem całego środowiska. Zaproszeni goście z zagranicy reprezentowali ośrodki współpracujące z nami od wielu lat. Zebrane w niniejszym tomie referaty dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat ochrony zabytków w Polsce i poza jej granicami. Zawierają one opisy zarówno realizacji związanych z konserwacją zapobiegawczą, jak i przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy ciekawych, ze względu na wartość zabytkową lub problematykę konserwatorską, obiektach zabytkowych. Kilka artykułów przedstawia wyniki prac przy użyciu nowych metod konserwatorskich, które obecnie są stosowane i sprawdzane w placówkach badawczych na świecie. Artykuły naszych absolwentów to także wiele cennych refleksji i myśli związanych z pracą muzealną konserwatorarestauratora zabytków. Pracownicy naszego zakładu zaś, w swoich referatach skoncentrowali się na zmianach zachodzących na polu kształcenia studentów oraz projektach badawczych i restauratorskich poszerzających znacznie obszar działania specjalizacji. Ich indywidualne zainteresowania i aktywność pozwoliły na ukształtowanie poszczególnych rejonów konserwatorskich w ramach niezwykle szerokiego spektrum obiektów istniejących pod wspólnym mianem zabytków na papierze i skórze.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.