SKIP_TO
świat nauki świat nauki

Jak brzmiała dawna Warszawa?

National Geographic Magazine Poland

Ta mieszanka dźwięków mogła przyprawić o zawrót głowy - mówi dr Marta Michalska

Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wieku (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
W książce zanalizowano wybrane zdarzenia dźwiękowe będące elementami codziennej, gęstej tkanki sonicznej Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Studia przypadków zaprezentowane w pracy dotyczą dźwięków: katarynki, fortepianu, na którym gra młoda kobieta, protestu, nawoływań ulicznych sprzedawców, wreszcie – dźwięków ciszy w mieszkaniu i poszukiwania ciszy w mieście. Każdy z tych elementów ukazuje wielopoziomowe splątania rozumienia dźwięku i reagowania na niego, które przecinają się na poziomie klasy, płci kulturowej czy tożsamości narodowej. Nasłuchiwane historyczne zdarzenia dźwiękowe to przestrzenie spotkania i konfliktu grup społecznych o różnych (rozbieżnych) sonicznych potrzebach i tożsamościach; zbadano zatem rolę wyżej wymienionych dźwięków w przestrzeni miasta oraz sposoby reagowania na te same dźwięki przez mieszkańców i mieszkanki Warszawy. 
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy o książce z jej autorką. Z dr Martą Michalską rozmawia red. Szymon Zdziebłowski.
Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=EKAoEG2JfGs  
Link do informacji o książce: https://wydawnictwo.umk.pl/produkt/dzwieki-ludzie-i-nasluchiwanie-miasta-wybrane-elementy-fonosfery-warszawy-na-przelomie-xix-i-xx-wieku. 

Przydatne linki