Sławomir Czachowski

Holistyczna postawa lekarza rodzinnego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2095-7
Publication year:
2007
Pages number:
110
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

Miękka

Sławomir Czachowski

Holistyczna postawa lekarza rodzinnego

Kategoria produktu:

Spis treści

Wprowadzenie;Holistyczna postawa lekarza rodzinnego (HPLR) - podstawy teoretyczne(Definicje zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej i kontrowersje wokółpojęcia "holizm" * Różnorodność pojęcia zdrowia i choroby dla potrzeblekarza rodzinnego * Diagnoza, terapia, profilaktyka i promocjaw całościowym ujęciu medycyny rodzinnej * Diagnoza w gabinecie lekarzarodzinnego * Terapia - co oznacza leczyć? * Profilaktyka - codziennezmagania w praktyce * Promocja zdrowia - najwyższy poziom świadomościlekarskiej); Holistyczna postawa lekarza rodzinnego (HPLR) - podstawyempiryczne (Cztery główne obszary podstawowej działalności lekarzarodzinnego * Konstrukcja narzędzia badawczego HPLR z perspektywy teoriipostaw); Cel i metodologia przeprowadzonych badań (Pytanie badawcze *Metodyka badania * Kwestionariusz "Holistyczna Postawa LekarzaRodzinnego" (HPLR) * Standaryzacja narzędzia "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) * Kwestionariusz "Rola Lekarza Rodzinnego"(RLR) * Standaryzacja narzędzia "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR));Wyniki badań kwestionariuszy "Holistyczna Postawa Lekarza Rodzinnego"(HRLR) i "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR) (Wyniki badań kwestionariusza"Holistyczna Postawa Lekarza Rodzinnego" (HPLR) * Wyniki badańkwestionariusza "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR) * "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) a "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR));Podsumowanie i dyskusja; Aneks (Kwestionariusz "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) * Kwestionariusz "Rola Lekarza Rodzinnego"(RLR)); Bibliografia; Spis tabel; Holistic attitude of famiły doctortowards patients. Empirical study. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum