SKIP_TO
Kategoria: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Holistyczna postawa lekarza rodzinnego

Rok wydania:2007 Nr wydania:I Liczba stron:110 ISBN:978-83-231-2095-7
OPIS
Spis treści

Wprowadzenie;Holistyczna postawa lekarza rodzinnego (HPLR) - podstawy teoretyczne(Definicje zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej i kontrowersje wokółpojęcia "holizm" * Różnorodność pojęcia zdrowia i choroby dla potrzeblekarza rodzinnego * Diagnoza, terapia, profilaktyka i promocjaw całościowym ujęciu medycyny rodzinnej * Diagnoza w gabinecie lekarzarodzinnego * Terapia - co oznacza leczyć? * Profilaktyka - codziennezmagania w praktyce * Promocja zdrowia - najwyższy poziom świadomościlekarskiej); Holistyczna postawa lekarza rodzinnego (HPLR) - podstawyempiryczne (Cztery główne obszary podstawowej działalności lekarzarodzinnego * Konstrukcja narzędzia badawczego HPLR z perspektywy teoriipostaw); Cel i metodologia przeprowadzonych badań (Pytanie badawcze *Metodyka badania * Kwestionariusz "Holistyczna Postawa LekarzaRodzinnego" (HPLR) * Standaryzacja narzędzia "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) * Kwestionariusz "Rola Lekarza Rodzinnego"(RLR) * Standaryzacja narzędzia "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR));Wyniki badań kwestionariuszy "Holistyczna Postawa Lekarza Rodzinnego"(HRLR) i "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR) (Wyniki badań kwestionariusza"Holistyczna Postawa Lekarza Rodzinnego" (HPLR) * Wyniki badańkwestionariusza "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR) * "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) a "Rola Lekarza Rodzinnego" (RLR));Podsumowanie i dyskusja; Aneks (Kwestionariusz "Holistyczna PostawaLekarza Rodzinnego" (HPLR) * Kwestionariusz "Rola Lekarza Rodzinnego"(RLR)); Bibliografia; Spis tabel; Holistic attitude of famiły doctortowards patients. Empirical study. Summary

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.