Renata Jaroszewska-Brudnicka

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
83-231-1757-8
Publication year:
2004
Pages number:
160
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

Renata Jaroszewska-Brudnicka

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie (Problematyka i cele pracy * Hipotezy badawcze * Podstawy metodologiczne analizy czynnikowej * Zakres przedmiotowy pracy i przestrzenne układy odniesienia); Podstawy teoretyczne badań nad strukturą społeczno-przestrzenną miasta (Przestrzeń społeczno-ekonomiczna a struktura przestrzenna miasta * Koncepcje ekologii społecznej miasta * Rozwój koncepcji ekologii społecznej * Klasyczne modele struktury przestrzennej miasta * Koncepcje przestrzeni społecznej * Koncepcja terytorialnego systemu społecznego * Badania struktury społeczno-przestrzennej miast Polski); Przemiany struktury przestrzennej Torunia w ciągu dziejów (Początki kształtowania się układu miejskiego * Rozwój przedmieść * Zmiany w latach 1918-1939 * Zmiany w okresie powojennym * Inwestycje powojenne (mieszkalnictwo) * Przemiany demograficzno-społeczne * Przemiany przestrzenno-urbanistyczne * Charakterystyka przedmieść * Początki państwa postsocjalistycznego); Charakterystyka wybranych zjawisk demograficzno-społecznych w przestrzeni Torunia według stanu z 1988 i 1998 r. (Dynamika zmian ludnościowych jako tło przemian struktury społeczno-przestrzennej * Rozmieszczenie ludności na obszarze Torunia * Struktura ludności według płci i wieku * Struktura ludności według wykształcenia * Bezrobotni mieszkańcy miasta * Podejrzani o popełnienie przestępstwa - "inna" kategoria mieszkańców); Przestrzeń rezydencjalna Torunia (Analiza przestrzeni rezydencjalnej miasta według stanu z roku 1988 * Analiza przestrzeni rezydencjalnej miasta według stanu z roku 1998 * Porównanie struktury przestrzeni rezydencjalnej Torunia w latach 1988-1998); Struktura społeczno-przestrzenna Torunia według stanu z 1998 roku (Charakterystyka materiałów źródłowych * Identyfikacja wymiarów * Klasyfikacja przestrzenna jednostek * Klasyfikacjajednoczynnikowa * Klasyfikacja dwuczynnikowa * Klasyfikacja trzyczynnikowa); Zakończenie; Literatura; Spis tabel; Spis rycin

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum