Ilona Glatzel, Jerzy Smulski, Anna Sobolewska

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wie

Nakład wyczerpany

ISBN:
87-231-1159-6
Publication year:
1999
Pages number:
390
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

miękka

Ilona Glatzel, Jerzy Smulski, Anna Sobolewska

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wie

Kategoria produktu:

Zbiór rozpraw pod redakcją Ilony Glatzel, Jerzego Smulskiego i Anny Sobolewskiej już w tytule zawiera sugestię, że nie chodzi tutaj o jakieś wstępne rozpoznanie tematu, lecz o względnie kompletne potraktowanie literatury wieku XX z jednej perspektywy <>, która zarazem ma być dogodnym wglądem w konwencje literackie. Jako że sen jest tematem literatury od zawsze przenikającym do niej z tego potężnego źródła, jakie stanowi nieświadomość, podporządkowującym się jednak zarazem jednej z najstarszych konwencji literatury. To paradoksalne położenie tematu snu: pomiędzy jego <>, pojmowaną, powiedzmy, według myśli Jungowskiej, czyli poza wszelką materializacją czy artykulacją znakową, a jego niesłychanym skonwencjonalizowanym (bliskim np. topice), czyni z niego przedmiot, który skupia jako w soczewce zasadnicze aporie literaturoznawstwa. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi <>, który zaczął się od Freudowskiej nauki o śnie, jeśli tak można sparafrazować tytuł Die Traumdeutung, książki wydanej po raz pierwszy w 1900 roku".

(z recenzji prof. Krzysztofa Kłosińskiego)

,,Przedstawiona mnogość kontekstów, w jakich sen występuje, wielość języków, którymi sen przemawia, i wielość perspektyw, które sen stwarza, [...] sprawia, że pożytek z lektury tego zbioru odniesie historyk literatury, psychoanalityk, antropolog, historyk kultury, filozof - słowem humanista każdej dziedziny. A także nauczyciel jednego z przedmiotów humanistycznych w szkole średniej czy szczególnie dociekliwy licealista. Każdy z nich po lekturze tej książki będzie nie tylko więcej wiedział, ale także dysponował sporym zestawem metod stosowania tej wiedzy. I będzie to zarówno wiedza o literaturze, jak też o sobie samym. Właśnie to - świadectwo, że gdy rozum śpi, budzi się inna szansa samorozumienia - uznać można za jedną z naczelnych wartości tomu Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku".

( z recenzji wydawniczej prof. Przemysława Czaplińskiego)

Ponad gatunkami (Anna Sobolewska, Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snu *Małgorzata Sacha-Piekło, Rola snu w buddyzmie tybetańskim oraz śiwaizmie kaszmirskim *Wojciech Tomasik, Sny o potędze (O snach socrealistycznych herosów) *Ewa Szczęsna, Sny na sprzedaż - hurt i detal O oniryczności przekazu reklamowego)

W kręgu poezji
(Katarzyna Kuczyńska, ,,Eksterytorialna dzielnica rzeczywistości" Miasto ze snu w poezji polskiej XX wieku *Tadeusz Brzozowski, O filmowo-onirycznym modelu poezji w dwudziestoleciu *Anna Szóstak, Motywy oniryczne w twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci *Zenon Ożóg, ,,Skrajem jawy uciekać musisz..." O ,,Widmach" Tadeusza Gajcego *Katarzyna Krasoń, Jeszcze raz w ,,Języku" snów Leśmiana... O pierwiastkach onirycznych w poezji Tymoteusza Karpowicza z lat 1958-1964 *Jan Wolski, ,,W śnie człowiek odwiedza samego siebie" Żródła poznania w liryce Wacława Iwaniuka *Bogdan Burdziej, Wiktora Woroszylskiego sen w Babilonie *Maria Piasecka, Srebrny liść podziemnej podróży (o ,,Dzikich gęsiach" czyli ,,Centurii snów" Jacka Trznadla) *Mariusz Maciejewski, Oniryczne rejony języka O problemach poetyki utworów Andrzeja Sosnowskiego)

W kręgu prozy (Gerard Guźlak, Podróż na Wschód w literaturze niemieckiej - konteksty polskie *Violetta Wróblewska, Sen w baśni literackiej *Agata Żylińska, Artysta. Dziecko. Kobieta Powinowactwa przez wyobraźnię w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny *Sławomir Buryła, Gnostycki motyw życia jako złego snu w twórczości Jerzego Andrzejewskiego (Od ,,Dróg nieuniknionych" do ,,Bram raju") *Zdzisław Marcinów, ,,Zbudziłem się" Uwagi o konwencji onirycznej w powieściach Tadeusza Konwickiego * Judith Arlt, Nocne czuwanie przy zmarłych O ,,Wniebowstąpieniu" Tadeusza Konwickiego *Małgorzata Przestrzelska, Kronika snu O ,,Dzienniku pisanym nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego *Magdalena Rabizo-Birek, ,,Gdzie się jawa ze snem miesza" Wątki oniryczne i wizyjne w prozie Włodzimierza Odojewskiego *Anna Jamrozek-Sowa, Sny i przebudzenia Zofii Romanowiczowej *Tatiana Czerska, Dzieciństwo czy przekleństwo? Pierwiastki oniryczne w prozie Zbigniewa Żakiewicza *Inga Iwasiów, Słownik nieświadomości Sny literackie po psychoanalizie *Bogumiła Kaniewska, Sny młodej prozy)

W kręgu dramatu (Leokadia Kaczyńska, Poetyka snu w dramacie i sposób jej konkretyzacji w teatrze *Miłosława Bukowska-Schielmann, Lęk i wina Prezentacje snu w dramacie powojennym *Lidia Wiśniewska, Na pograniczu jawy i snu, czyli o widzeniu nieczystym w dramacie Różewicza (na podstawie ,,Białego małżeństwa"))

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum