Jan Wiśniewski

Gospodarka w okresie przemian - varia. Zeszyt Naukowy Doktorantów nr 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1212-6
Publication year:
2000
Pages number:
340
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Jan Wiśniewski

Gospodarka w okresie przemian - varia. Zeszyt Naukowy Doktorantów nr 2

Kategoria produktu:

Drugi numer Zeszytu Naukowego Doktorantów ukazuje się pod tytułem, który nawiązuje do zasadniczych znamion współczesnych czasów. Przemiany dokonujące się tak w skali polskiej gospodarki jak i w ogóle na świecie, tworzą nową jakość życia ekonomicznego. Naukowa eksploracja tych procesów wymaga z przedmiotowego punktu widzenia postrzegania narastającej złożoności relacji ekonomicznych oraz doskonalenia metod badawczych. Wyzwania stojące przed nauką są więc rozległe i różnorodne. Artykuły zawarte w Zeszycie stanowią tego faktu egzemplifikację. Są one przykładami prób odpowiedzi na wyzwania wspólczesności ze strony młodych adeptów nauki o gospodarce - studentów Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk ekonomicznych UMK w Toruniu.Spis treści

Stanisław Sudoł, Ku gospodarce rynkowej - reorientacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach dziewięćdziesiątych
Magdalena Dynus, Target - system płatności strefy euro
Jolanta Filipiuk, Polski system zamówień publicznych wobec dyrektyw Unii Europejskiej
Waldemar Glabiszewski, Możliwości wyboru kanału dystrybucji na rynku ubezpieczeń non-life
Witold Goszka, Spółki pracownicze na tle przekształceń własnościowych w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1990-1998
Ewa Kulesza, Współpraca euroregionalna i jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionów przygranicznych w Europie
Tomasz Langner, Symbol jako wizualny element marki
Marcin Mościcki, Spółdzielczość bankowa w Polsce w latach 90-tych
Paweł Neumann, Prognozowanie dynamiki produkcji sprzedanej w oparciu o analizę ogólnego wskaźnika klimatu koniunkturalnego
Jolanta Onoszko, Wybrane aspekty dotyczące rynku bonów komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na polskim rynku commercial papers
Katarzyna Pawlak, Proces oceny skuteczności reklamy
Robert Piekarski, Systemowe czy procesowe podejście w zarządzaniu jakością?
Artur Piotrowicz, Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w świetle wybranych współczesnych koncepcji zarządzania
Marzena Piotrowska, Regionalne aspekty pomocy publicznej Unii Europejskiej
Ewa Połomska, Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu w krajach Unii Europejskiej
Iwona Sobczak, Logistyka - próba interpretacji i typologii
Violetta Szmyt, Funkcjonowanie franchisingu w wybranych krajach Europy
Joanna Szymańska, Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w świetle europejskiego prawa konkurencji
Wojciech Szymczak, Różnorodność znaczeniowa pojęcia innowacja w naukach ekonomicznych
Andrzej Tokarski, Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej na przykładzie kopalni soli x w latach 1996-1998
Maciej Tokarski, Leasing i faktoring jako uzupełniające formy finansowania przedsiębiorstw w warunkach polskiego rynku gospodarki
Renata Warsocka, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie
Renata Wścisłek, Rola metod ilościowych w ubezpieczeniach na życie
Joanna Żuchowicz-Kwiatkowska, Cele przedsiębiorstw w świetle dotychczasowego dorobku ekonomii

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum