Alicja Kicowska

Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1320-3
Publication year:
2001
Pages number:
351
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Alicja Kicowska

Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku

Kategoria produktu:

ALICJA KICOWSKA, Wstęp
ZBIGNIEW KWIECIŃSKI, Pedagogika wobec kryzysu i przełomu. Funkcje ogólnopolskich zjazdów pedagogicznych w latach dziewięćdziesiątych

Część I. Koncepcje wychowania, kształcenia i opieki w świetle dyskusji oraz postanowień i zjazdów pedagogicznych w latach międzywojennych

HALINA PŁOCHA, Początki odrodzonego szkolnictwa polskiego - Sejm Nauczycielski 14-17.04.1919 r.
HALINA GAJDAMOWICZ, Cele wychowania na kongresach i zjazdach pedagogicznych w II Rzeczypospolitej
ELŻBIETA MAGIERA, Stanowisko kongresów pedagogicznych Drugiej Rzeczypospolitej wobec wychowania państwowego
TADEUSZ JAŁMUŻNA, Organizacje młodzieżowe przedmiotem zainteresowań kongresów pedagogicznych w latach międzywojennych
GRZEGORZ MICHALSKI, ,,Tydzień Szkoły Pracy" przykładem zjazdowej inicjatywy lokalnej w Poznaniu w 1925 r.
URSZULA MOSKALIK, Kongres poznański w cieniu Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku
DANUTA KOŻMIAN, III Kongres Pedagogiczny we Lwowie i jego wpływ na kształtowanie ustroju szkolnego oraz tworzenie nowych programów nauczania w Drugiej Rzeczypospolitej
KRZYSZTOF JAKUBIAK, Problematyka i dorobek zjazdów pedagogów Akcji Katolickiej w II Rzeczypospolitej
MAŁGORZATA POSŁUSZNA, Edukacja zdrowotna w świetle dyskusji i postanowień kongresów pedagogicznych II Rzeczypospolitej
WIESŁAW JAMROŻEK, Problematyka opieki nad dzieckiem na kongresach i zjazdach pedagogicznych w Polsce do 1939 roku
EWA KUCZYŃSKA, Dziecko niepełnosprawne w świetle dyskusji i postanowień kongresów oraz zjazdów pedagogicznych II Rzeczypospolitej
JUSTYNA GULCZYŃSKA, Problematyka kształcenia nauczycieli podczas kongresów pedagogicznych II Rzeczypospolitej
STEFANIA WALASEK, Pierwszy Zjazd nauczycielstwa pracującego na Litwie w Wilnie (18-20 sierpnia 1919 r.)
ANDRZEJ GĄSIOROWSKI, I Polski Zjazd Oświatowy w Republice Litewskiej - jego przebieg i cele (Kowno 2-3 listopad 1923 rok)
ŁUCJA KABZIŃSKA, Udział polskich pedagogów w Międzynarodowych Kongresach Ligi Nowego Wychowania okresu międzywojennego
BOLESŁAW GRZEŚ, Wizja powojennej oświaty i szkolnictwa w uchwałach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Część II. Problemy praktyki edukacyjnej i teorii pedagogicznej na zjazdach oświatowych i pedagogicznych po II wojnie światowej

KRZYSZTOF KABZIŃSKI, Rola zjazdów pedagogicznych w kształtowaniu się ustroju szkolnego Polski w latach 1945-1948
ROBERT JANKOWSKI, Problemy budowy szkoły polskiej na Pomorzu Zachodnim w pracach Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego w Łodzi w 1945 roku
MARIAN W. WÓJTOWICZ, Kontrowersje na temat kształcenia nauczycieli na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 roku
IWONNA MICHALSKA, Nowe zadania nauki w Polsce. Powojenne zjazdy Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego (1947-1948)
JAN HELLWIG, Wojewódzki Zjazd Oświatowy w Poznaniu w 1957 roku
ALICJA KICOWSKA, Problemy oświaty rolniczej na zjazdach pedagogicznych wiatach 1945-1959
EUGENIA MALEWSKA, Tradycje Międzynarodowych Kolokwiów Pedagogiki Rolniczej
KRZYSZTOF KONARZEWSKI, Trzeci Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny o reformie oświaty
ZBYSZKO MELOSIK, Kongresy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku - od "pedagogiki zamkniętej" do "pedagogiki pogranicza"
ROMAN LEPPERT, Polskie zjazdy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku wobec problemu tożsamości jako dyscypliny naukowej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum