• Home
  • Historia sztuki
  • Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Małgorzata Jankowska

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1455-2
Publication year:
2002
Pages number:
171
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Małgorzata Jankowska

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Sięgając do opracowań dotyczących polskiej sztuki współczesnej nietrudno zorientować się, że wiele zagadnień z historii polskiego filmu eksperymentalnego oraz nurtu fotomedialnego do dzisiaj pozostało nierozpoznaych. Na podstawie istniejącej literatury trudno się zorientować i określić, jaki był ich zasięg i oddziaływanie, na czym polegała specyfika i charakter. Faktem jest natomiast, że trudno mówić o sztuce polskiej drugiej połowy XX w. bez uwzględnienia tych dyscyplin, które wraz z dorobkiem filmowym awangardy lat dwudziestych tworzą pewien ciąg wydarzeń artystycznych, a tym samym polską historię sztuki multimedialnej.

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957 -1981 jest zbiorem tekstów omawiających wybrane zjawiska z dziedziny ,,filmu plastycznego" lat pięćdziesiątych oraz ,,filmu artystów" z lat 1970-1981. Pierwsza grupa obejmuje powojenne eksperymenty filmowe stylistycznie, nawiązujące do tradycji filmów awangardowych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w których obraz i dźwięk współtworzyły ruchomą kompozycję. Do ich realizacji wykorzystano tradycyjne techniki plastyczne: malarstwo i fotografię oraz osiągnięcia z dziedziny optyki i kinetyki.

Podziękowania
Wstęp
Rozdział pierwszy, RUCHOMY OBRAZ - POMIĘDZY FILMEM A PLASTYKĄ
Ruchomy obraz, czyli nowa harmonia w sztuce
Somnambulicy
Kineformy Andrzeja Pawłowskiego
Fotograficzne kino Waleriana Borowczyka
Rozdział drugi, FENOMEN GALERII SZTUKI AKTUALNEJ
Film jako komunikat. Program Galerii Sztuki Aktualnej
Zdzisław Sosnowski - film jako odbicie rzeczywistości
Jolanta Marcolla - relatywizm obrazu filmowego
Artysta jako mit. Goalkeeper Zdzisława Sosnowskiego
Janusz Haka - pin-up art
Rozdział trzeci, FILM JAKO DZIEŁO OTWARTE
Zofia Kulik i Przemysław Kwiek - film jako rzeźba
Jan S. Wojciechowski - film jako proces
Wrocławskie środowisko fotomedialne - film jako działanie
Grupa Pracownia, czyli film jako interakcja
Rozdział czwarty, FILM I FEMINIZM W TWÓRCZOŚCI POLSKICH ARTYSTEK
Feminizm w polskiej sztuce
Sztuka Konsumpcyjna Natalii LL
Kino Tautologiczne Ewy Partum
Filmy Teresy Tyszkiewicz - obrazy wyobraźni w ruchu

Kalendarium 1957-1981
Bibliografia
Indeks nazwisk

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum