• Home
  • Historia sztuki
  • Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Małgorzata Jankowska

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1455-2
Publication year:
2002
Pages number:
171
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Małgorzata Jankowska

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Sięgając do opracowań dotyczących polskiej sztuki współczesnej nietrudno zorientować się, że wiele zagadnień z historii polskiego filmu eksperymentalnego oraz nurtu fotomedialnego do dzisiaj pozostało nierozpoznaych. Na podstawie istniejącej literatury trudno się zorientować i określić, jaki był ich zasięg i oddziaływanie, na czym polegała specyfika i charakter. Faktem jest natomiast, że trudno mówić o sztuce polskiej drugiej połowy XX w. bez uwzględnienia tych dyscyplin, które wraz z dorobkiem filmowym awangardy lat dwudziestych tworzą pewien ciąg wydarzeń artystycznych, a tym samym polską historię sztuki multimedialnej.

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957 -1981 jest zbiorem tekstów omawiających wybrane zjawiska z dziedziny ,,filmu plastycznego" lat pięćdziesiątych oraz ,,filmu artystów" z lat 1970-1981. Pierwsza grupa obejmuje powojenne eksperymenty filmowe stylistycznie, nawiązujące do tradycji filmów awangardowych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w których obraz i dźwięk współtworzyły ruchomą kompozycję. Do ich realizacji wykorzystano tradycyjne techniki plastyczne: malarstwo i fotografię oraz osiągnięcia z dziedziny optyki i kinetyki.

Podziękowania
Wstęp
Rozdział pierwszy, RUCHOMY OBRAZ - POMIĘDZY FILMEM A PLASTYKĄ
Ruchomy obraz, czyli nowa harmonia w sztuce
Somnambulicy
Kineformy Andrzeja Pawłowskiego
Fotograficzne kino Waleriana Borowczyka
Rozdział drugi, FENOMEN GALERII SZTUKI AKTUALNEJ
Film jako komunikat. Program Galerii Sztuki Aktualnej
Zdzisław Sosnowski - film jako odbicie rzeczywistości
Jolanta Marcolla - relatywizm obrazu filmowego
Artysta jako mit. Goalkeeper Zdzisława Sosnowskiego
Janusz Haka - pin-up art
Rozdział trzeci, FILM JAKO DZIEŁO OTWARTE
Zofia Kulik i Przemysław Kwiek - film jako rzeźba
Jan S. Wojciechowski - film jako proces
Wrocławskie środowisko fotomedialne - film jako działanie
Grupa Pracownia, czyli film jako interakcja
Rozdział czwarty, FILM I FEMINIZM W TWÓRCZOŚCI POLSKICH ARTYSTEK
Feminizm w polskiej sztuce
Sztuka Konsumpcyjna Natalii LL
Kino Tautologiczne Ewy Partum
Filmy Teresy Tyszkiewicz - obrazy wyobraźni w ruchu

Kalendarium 1957-1981
Bibliografia
Indeks nazwisk

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum