• Home
  • Pedagogika
  • Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych / Bildungserfahrungen von Frauen in Polen

Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych / Bildungserfahrungen von Frauen in Polen

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1512-5
Publication year:
2002
Pages number:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

miękka

Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych / Bildungserfahrungen von Frauen in Polen

Kategoria produktu:

Prezentowane w niniejszym tomie badania nad doświadczeniami edukacyjnymi kobiet w Polsce i w Niemczech mają kilka źródeł. Pierwsze to zmiany polityczne w obu państwach z lat 1989-1990, które stworzyły nowe warunki życia społeczeństw w naszych krajach. W Polsce - to uniezależnienie się polityczne i ekonomiczne od ZSRR, wprowadzenie systemu liberalnego opartego na swobodach demokratycznych i wolnych wyborach do parlamentu, wielopartyjność w życiu politycznym, orientacja na Zachód w polityce międzynarodowej, gospodarka wolnorynkowa w ekonomice kraju, upadek "centralizmu socjalistycznego" i ingerencji państwa we wszystkie dziedziny życia społecznego. W Niemczech - powyższe przemiany dotyczyły także ogromnej grupy społeczeństwa obecnych landów wschodnich, żyjącego w części kraju - Niemieckiej Republice Demokratycznej. Jej upadek i powrót wschodnich ziem do RFN spowodował ogromne migracje ludności, przekształcenia ekonomiczne i społeczne, potrzebę przemian świadomości Niemców po obu stronach byłej "żelaznej kurtyny" (między innymi likwidacji podziałów na lepszych "zachodnich" Niemców i gorszych "wschodnich" czy adaptacji do nowych warunków egzystencji). Powyższe przemiany w obu krajach były w wielu zakresach podobne i, w naszym przekonaniu, wymagały penetracji i refleksji naukowej dotyczących ich konsekwencji i świadomości dorosłych Niemców i Polaków, a także funkcji edukacji dorosłych dotyczącej przekształcenia postaw obywateli w wyniku przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie (Eugenia Anna Wesołowska, Wiltrud Gieseke)
Einführung (Eugenia Anna Wesołowska, Wiltrud Gieseke)
Rozdział I
Ruth Siebers: Rekwalifikacja kobiet w nowych landach Niemiec: * Motywy podjęcia badań * Rozwój badań biograficznych * Rezultaty projektu "Rekwalifikacja kobiet w nowych landach Niemiec"
Ruth Siebers: Umschulung fur Frauen in den neuen Bundeslandern Deutschlands: * Überlegungen zu Beginn des Projektes * Zur Entwicklung der Biographieforschung * Ergebnisse des Projekts "Umschulung für Frauen in den neuen Bundesländern"
Rozdział II
Hanna Solarczyk: Problemy kobiet w Polsce: * "Polskie kobiety" * Bohaterki wywiadów
Hanna Solarczyk: Probleme von Frauen in Polen: * "Polnische Frauen" * Die Teilnehmerinnen an der Umfrage
Rozdział III
Hanna Solarczyk, Adriana Jagielska, Dorota Mądraszewska: Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce - wyniki badań * Atmosfera domu rodzinnego jako zwierciadło postaw wobec edukacji * Motywy wyboru kierunku kształcenia * Ocena szkoły podstawowej i średniej * Dlaczego się dokształcamy? * Rodzina i praca barierą w edukacji? * Sytuacja ekonomiczna jako przeszkoda w edukacji * Bezrobocie w biografiach kobiet * Apolityczność edukacji * Płeć - czyli cicha dyskryminacja * Edukacja dobrem, którego nie wypada krytykować * Szkoła czy samokształcenie? * "Zawsze chciałam coś osiągnąć, do czegoś dojść w życiu, a bez wykształcenia jest to niemożliwe"
Hanna Solarczyk, Adriana Jagielska, Dorota Mądraszewska: Bildungserfahrungen von Frauen in Polen - Forschungsergebnisse: * Das Familienklima als Spiegelbild der Einstellung zur Bildung * Motive für die Wahl derAusbildungsrichtung * Einschätzung der Grund- und Mittelschule * Warum bilden wir uns weiter? * Das Familien- und Berufsleben der Frauen - ein Bildungshindernis? * Die finanzielle Situation als Verhinderung der Aus- bzw. Fortbildung * Die Arbeitslosigkeit in den Biographien der Frauen * Die apolitische Bildung * Das Geschlecht oder eine stille Diskriminierung * Bildung als Gut, dessen Kritik sich nicht gehört * Schule oder autodidaktisches Lernen? * "Immer schon wollte ich etwas erreichen, zu etwas im Leben kommen, und ohne Bildung ist dies nicht möglich"
Zakończenie - Abschlussfolgerungen
Hanna Solarczyk: Biografie kobiet w nowych landach Niemiec i w Polsce
Hanna Solarczyk: Bildungsbiographien von Frauen in den neuen Bundesländern und in Polen
Eugenia Anna Wesołowska: Świadomość edukacyjna kobiet - refleksje na koniec polsko-niemieckich badań biograficznych
Eugenia Anna Wesołowska: Bildungsbewusstsein von Frauen - Reflexionen zum Abschluss der biographischen Forschungsarbeiten in Polen und in Deutschland
Aneks
Respondentki w badaniach polskich
Biografie dokształcających się kobiet

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum