• Home
  • Filozofia
  • Poznanie - podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej

Adam Dubik (red.)

Poznanie - podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1466-8
Publication year:
2002
Pages number:
288
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,60 zł

miękka

Adam Dubik (red.)

Poznanie - podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie

Część I: POZNANIE
Zbigniew Drozdowicz - Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku * Krzysztof Szlachcic - Aktualność konwencjonalistycznej filozofii nauki * Jerzy Kaczmarek - Aleksandra Koyrego filozofia nauki * Adam Dubik - O założeniach koncepcji Emila Meyersona i Gastona Bachelarda pod kątem kategorii oporu odczytanych

Część II: PODMIOT
Iwona Lorenc - Wybrane problemy świadomości afektywnej we współczesnej filozofii francuskiej * Jacek Migasiński - Nowa droga konstytucji podmiotu w filozofii Emmanuela Levinasa * Paweł Pieniążek - Dwie genealogie: Nietzsche/Foucault * Andrzej Kapusta - Ostatni Foucault, Kant i krytyka * Bogdan Banasiak - "Jeszcze jeden wysiłek", albo metafizyka rewolucji * Krzysztof Matuszewski - Heterologia Bataille'a

Część III: DYSKURS
Włodzimierz Lorenc - Hermeneutyczny projekt współczesnej filozofii a idea hermenautyki Paula Ricoeura * Tomasz Komendziński - Metafora u Derridy i de Mana: między białą mitologią a epistemologią metafory * Agnieszka Doda- Myślenie seryjne -produkcja fascynacji * Jerzy Gościniak - Co Jacques Lacan znalazł po drugiej stronie lustra

Część IV: ANTOLOGIA
Georges Canguilhem - O nauce i kontrnauce * Chaim Perelman - Poszukiwanie racjonalności * Gilles Deleuze - Myśl nomadyczna * Georges Bataille - Człowiek suwerenny Sade'a

Wprowadzenie
Szkice zebrane w prezentowanym tomie są pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji Frankofońskiej zorganizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1997 roku z inicjatywy Profesora Lecha Witkowskiego, w ramach działalności kierowanego przezeń wówczas jeszcze Zakładu Filozofii Współczesnej. Intencją jej organizatorów było ukazanie aktualnych kierunków studiów oraz poszukiwań polskich badaczy w obrębie XX-wiecznej filozofii - nader zresztą bogatej i zróżnicowanej - wyrastającej z kręgu inspiracji kulturą frankofońską, we wzajemnie powiązanych w niej płaszczyznach myślenia epistemologicznego, antropologicznego oraz filozofii języka. Niezależnie od merytorycznej wagi zagadnień, przedsięwzięciu temu towarzyszyło przekonanie o potrzebie integracji środowisk zajmujących się profesjonalnie tą tradycją filozoficzną, wymiany opinii i zawiązywania kontaktów osobistych specjalistów rozproszonych w różnych ośrodkach akademickich Polski (Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław). Nadto towarzyszyło temu przeświadczenie o swoistym przełomie recepcyjnym spowodowanym ożywioną działalnością translacyjną z okresu ostatnich kilkunastu lat, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie w zamieszczonych w końcowej części tomu tłumaczeniach autorów badanej tradycji, będących w niej klasykami często nadal niedostatecznie znanymi lub lekceważonymi. Mówiąc o przełomie, mam na myśli postępujący proces wywabiania "białych plam", sprzyjający lepszemu poznaniu panoramy współczesnej myśli francuskojęzycznej.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum