• Home
  • Filozofia
  • Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej

Adam Grzeliński

Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1813-2
Publication year:
2005
Pages number:
454
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Monografie z historii filozofii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,30 zł

miękka

Adam Grzeliński

Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej

Kategoria produktu:

Wykaz stosowanych skrótów;

Wstęp;

Hume'owski projekt nauki o naturze ludzkiej
Traktato naturze ludzkiej czy Badania?
Traktat o naturze ludzkiej jakopodstawowe dzieło dla całościowego ujęcia projektu nauki o naturzeludzkiej. Problem spójności Traktatu
Niemożność całkowitegowyodrębnienia treści pierwszej księgi Traktatu
"Filozoficzne" ipotoczne rozumienie doświadczenia
Traktat jako eksperyment * CeleTraktatu);
Materiał doświadczenia
(Wprowadzenie
Percepcje i ich wstępny podział
Pamięć i wyobraźnia
Wyobraźnia iuczucia Kojarzenie idei
Rozum: reason i understanding
Zmysły iwyobraźnia: przestrzeń i czas
Pamięć i czas
Wiedza pewna, sztukageometrii
Skłonności umysłu);
Świat i osoba
Świat
Przeświadczenie o realności świadectwa zmysłów i pamięci
Świat rzeczy
Umysł w świecie i rola rozumu
Podmiotowość: "umysł", ,ja", "osoba"
Krytyka metafizyki podmiotu
,Ja" jako podstawa "umysłu" -"pozytywny" projekt Hume'a
Wątpliwości związane z określeniemtożsamości osobowej
Złożoność opisu doświadczenia);
Afektywny aspekt doświadczenia
(Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia opisu afektywnego aspektu doświadczenia
Oddźwiękuczuciowy
Wola i uczucia. "Filozoficzna" duplikacja pojęcia "wola"
Koncepcja uczuć pośrednich. Duma i pokora a możliwość określeniatożsamości osobowej
Uczucia i rozum - uwagi końcowe);
Kategoria "podmiotu" i "przedmiotu" w Hume'owskiej etyce i estetyce
Wprowadzenie
Estetyka
Przedmiot oceny estetycznej: piękno i dziełosztuki
Warunki sądu estetycznego
Rozumowanie a możliwość sądumoralnego
Pozytywny projekt sądu moralnego w Hume'owskiej etyce
Cnoty naturalne i sztuczne);

Zakończenie;

Najważniejsze dzieła Hume'a wydane za jego życia podane w porządku chronologicznym;

Bibliografia

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum