Mirosława Rochecka

Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i sacrum

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2141-1
Publication year:
2008
Pages number:
146
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

twarda

Mirosława Rochecka

Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i sacrum

Kategoria produktu:

Szukając wartości w sztuce, głównie w malarstwie, które jest dla mnie swoistym językiem, autorefleksją i przekazem - usiłuję podążać własną „drogą na górę". Nie rozdzielam sztuki od życia, to dla mnie spójna całość. Jedno wy­nika z drugiego i jedno o drugim stanowi. Moje malarstwo jest śladem mojego życia. Wyraża wartości przeze mnie wyznawane i prawdy dla mnie istotne. Zastosowane środki wyrazu: kolor, światło, materia malarska, przestrzeń, po­zwalają mi rejestrować oraz przekazywać własne przeżycia i emocje. 

Zależy mi na tym, aby moja twórczość „abstrakcyjna" nie była odbierana jedynie for­malnie. Motywem przewodnim dla mnie, zarówno w życiu, jak i w sztuce, jest dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji. W moim życiu najważniej­sze wybory splotły się ze sobą w czasie. Studia artystyczne rozpoczęłam jako mężatka, później matka, jednocześnie (drogą eliminacji) dokonałam wyboru dyscypliny artystycznej. Malarstwo było tą dziedziną aktywności twórczej, z którą nie chciałam się rozstać. W tym samym czasie następowała weryfikacja mojego światopoglądu i świadome osobiste decyzje w kwestii wiary. Okolicz­ności wynikające ze spiętrzenia się wielu trudnych doświadczeń przyczyniły się do rozwoju życia duchowego. Znalazło to odzwierciedlenie w malowanych przeze mnie obrazach.

Interesuje mnie kolor, światło, gest, malarska materia; emocjonalne i eks­presyjne oddziaływanie stosowanych środków, a także związane z nimi treści archetypiczne, metaforyczne, symboliczne i duchowa nośność koloru. Kon­centrując się wokół treści duchowych, staram się je wyrazić, stosując formę abstrakcyjną, skupioną na wymowie znaczeniowej światła i koloru, oraz zmie­rzającą do kształtowania syntetycznego znaku plastycznego.

Dążę do jedności treści i formy. Stawiając sobie za cel wartości najwyż­sze, staram się posługiwać tylko tym, co konieczne. Rezygnuję ze zdobnictwa.

AUTOPREZENTACJA /5
TEKSTY /11
DUCH I MATERIA W MALARSTWIE /13
Abstrakcja i sacrum /20
Tajemnice światła i koloru /42
Siedem znaczących kolorów /60
Piękno absolutne /72
Abstraktion und sacrum. Zussamenfasung /84
Recenzje /99
Bibliografia /111
Obrazy /113

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Mirosława Rochecka

    urodziła się w 1960 r. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1989 r. Od 1996 pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Zakładzie Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla studentów konserwacji zabytków. Zajmuje się twórczością artystyczną w dziedzinie malarstwa. Pisze artykuły i eseje o sztuce. Doktorat w dziedzinie malarstwa: Duch w malarstwie w 2000 r. Habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych - specjalność malarstwo: Abstrakcja i sacrum w 2006 r. Uzyskała wiele nagród i wyróżnień na środowiskowych przeglądach i konkursach: Dzieło Roku i Annale ZPAP. W 2000 - medal na XBiennale Sacrum w Gorzowie Wielkopolskim.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum