SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i sacrum

Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:146 ISBN:978-83-231-2141-1
OPIS

Szukając wartości w sztuce, głównie w malarstwie, które jest dla mnie swoistym językiem, autorefleksją i przekazem - usiłuję podążać własną „drogą na górę". Nie rozdzielam sztuki od życia, to dla mnie spójna całość. Jedno wy­nika z drugiego i jedno o drugim stanowi. Moje malarstwo jest śladem mojego życia. Wyraża wartości przeze mnie wyznawane i prawdy dla mnie istotne. Zastosowane środki wyrazu: kolor, światło, materia malarska, przestrzeń, po­zwalają mi rejestrować oraz przekazywać własne przeżycia i emocje. 

Zależy mi na tym, aby moja twórczość „abstrakcyjna" nie była odbierana jedynie for­malnie. Motywem przewodnim dla mnie, zarówno w życiu, jak i w sztuce, jest dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji. W moim życiu najważniej­sze wybory splotły się ze sobą w czasie. Studia artystyczne rozpoczęłam jako mężatka, później matka, jednocześnie (drogą eliminacji) dokonałam wyboru dyscypliny artystycznej. Malarstwo było tą dziedziną aktywności twórczej, z którą nie chciałam się rozstać. W tym samym czasie następowała weryfikacja mojego światopoglądu i świadome osobiste decyzje w kwestii wiary. Okolicz­ności wynikające ze spiętrzenia się wielu trudnych doświadczeń przyczyniły się do rozwoju życia duchowego. Znalazło to odzwierciedlenie w malowanych przeze mnie obrazach.

Interesuje mnie kolor, światło, gest, malarska materia; emocjonalne i eks­presyjne oddziaływanie stosowanych środków, a także związane z nimi treści archetypiczne, metaforyczne, symboliczne i duchowa nośność koloru. Kon­centrując się wokół treści duchowych, staram się je wyrazić, stosując formę abstrakcyjną, skupioną na wymowie znaczeniowej światła i koloru, oraz zmie­rzającą do kształtowania syntetycznego znaku plastycznego.

Dążę do jedności treści i formy. Stawiając sobie za cel wartości najwyż­sze, staram się posługiwać tylko tym, co konieczne. Rezygnuję ze zdobnictwa.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.