• Home
  • Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/1/2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

Piotr Siemiątkowski (red.)

Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/1/2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Publication year:
2007
Pages number:
198
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Toruńskie Studia Międzynarodowe
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Piotr Siemiątkowski (red.)

Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/1/2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

W dobie wszechobecnej globalizacji, i będącej jej efektem integracji europejskiej, zagadnienia ekonomiczne zawierające w sobie aspekt transgraniczności nabierają szczególnie istotnego znaczenia. Spotęgowanie w ostatnich dziesięcioleciach między­narodowej wymiany handlowej, przepływów czynników produkcji na niespotykaną dotąd skalę, wymiany myśli naukowo-technicznej oraz postępy procesów integracyj­nych skłaniają badaczy do jeszcze głębszego niż dotychczas naukowego przyjrzenia się tym jakże różnorodnym, skomplikowanym i aktualnym zjawiskom. Pierwszy tom „Toruńskich Studiów Międzynarodowych" zawiera 12 artykułów autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Stosunków Międzynarodo­wych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka tych opracowań jest zgodna z profilem kształcenia naszej jednostki i wynika z indywidualnych zaintere­sowań naukowych każdego z autorów.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum