SKIP_TO

Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/3/2010: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

autorzy: Piotr Siemiątkowski redaktorzy: Piotr Siemiątkowski
Rok wydania:2010 Format:158 x 228 mm
OPIS

Niniejszy numer naszego pisma zawiera opracowania dotyczące międzynarodowych przepływów czynników produkcji. Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym wydaniu największą popularnością wśród autorów cieszą się przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich determinanty. W tym zakresie mieszczą się cztery opracowania (A. Piotrowicza i I. Sobczak, A. Rezmera, P. Siemiątkowskiego oraz M. Wyrzykowskiej). Po dwa rozdziały dotyczą takich zagadnień jak inwestycje portfelowe (M. Buszko, E. Cieślik), zadłużenie zagraniczne (M. Dynus, G. Górniewicz) oraz międzynarodowa migracja siły roboczej (M. Moszyński, M. Szczepaniak). Po jednym artykule dotyczy transferu wiedzy (D. Gach), determinant międzynarodowego transferu czynników produkcji (E. Jankowska) oraz zmian pozycji inwestycyjnej (G. Górniewicz i P. Siemiątkowski). Wszystkie prezentowane opracowania mieszczą się zatem w profilu naukowym Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Profil ten, w jego części ekonomicznej, skupia się właśnie na międzynarodowych przepływach czynników produkcji.

Przydatne linki