SKIP_TO

Toruńskie Studia Międzynarodowe 1/1/2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

autorzy: Piotr Siemiątkowski redaktorzy: Piotr Siemiątkowski
Rok wydania:2007 Liczba stron:198 Format:158 x 228 mm
OPIS

W dobie wszechobecnej globalizacji, i będącej jej efektem integracji europejskiej, zagadnienia ekonomiczne zawierające w sobie aspekt transgraniczności nabierają szczególnie istotnego znaczenia. Spotęgowanie w ostatnich dziesięcioleciach między­narodowej wymiany handlowej, przepływów czynników produkcji na niespotykaną dotąd skalę, wymiany myśli naukowo-technicznej oraz postępy procesów integracyj­nych skłaniają badaczy do jeszcze głębszego niż dotychczas naukowego przyjrzenia się tym jakże różnorodnym, skomplikowanym i aktualnym zjawiskom. Pierwszy tom „Toruńskich Studiów Międzynarodowych" zawiera 12 artykułów autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Stosunków Międzynarodo­wych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka tych opracowań jest zgodna z profilem kształcenia naszej jednostki i wynika z indywidualnych zaintere­sowań naukowych każdego z autorów.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.