• Home
  • Socjologia
  • Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński (red.)

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2313-2
Publication year:
2009
Pages number:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński (red.)

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw

Kategoria produktu:

Głównym celem Autorów studiów zamieszczonych w książce było uwzględnienie specyfiki wybranych zagadnień, a przede wszystkim podkreślenie kwestii dotyczą­cych życia społecznego i politycznego człowieka w kontekście płci kulturowej. Róż­norodność tematyki podjętej w publikacji (historia i współczesność ruchu kobiecego, edukacja, prawo, kultura popularna i sztuka wysoka, polityka, wybory, system me­dialny, rynek pracy) oraz jej interdyscyplinarność i bogactwo perspektyw możliwe dzięki autorom zajmujących się różnymi dziedzinami nauk społecznych, pozwalają na wszechstronne ukazanie problematyki i włączenie się do dyskusji na temat roli płci w życiu publicznym.
Książka jest zbiorem artykułów prezentujących problematykę szeroko rozumia­nych uwarunkowań funkcjonowania płci w życiu publicznym. Dyskusja na ten temat tocząca się w Polsce, począwszy od pierwszych lat pokomunistycznego prze­łomu, pokazuje przemiany dokonujące się w obyczajowości Polaków zarówno w sfe­rze instytucjonalnej, jak i społecznej. Kwestie przemian kulturowych, rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji, bezrobocia, aktywności społeczno-politycznej oraz udzia­łu kobiet w gremiach ustawodawczych i decyzyjnych na szczeblu ogólnokrajowym (parlament) i lokalnym (samorząd) to wątki kluczowe pojawiające się w niniejszej dyskusji. Tropy te stanowią także główne zainteresowanie Autorów obecnych w ni­niejszej publikacji.

Od Redaktorów
I. Płeć w sferze społecznej
Katarzyna Wiechowska, Płeć a sfera publiczna. Koncepcja relacji między płcią a sferą publiczną
w myśli Judith Butler / 11
Maria Wincławska, Głos Harriet Martineau w kwestii kobiecej / 19
Aneta Niewęgłowska, Wiedza - oręż równouprawnienia. Szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 1815-1918 / 31
Magdalena Bergmann, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce / 43
Milena Buć, Wpływ zaprogramowania kulturowego na stopień maskulinizacji społeczeństwa polskiego / 55
Robert Dziemba, „Słaba płeć" w silnych mediach / 67
Natalia Sarata, Zrób to sama, czyli sposób na dyskryminację / 79
Dominika Kosiewicz- Wawrzonkowska, Czy kobieta może być ekspertem? / 89
Aleksandra Seklecka, Tożsamość płciowa wobec wyzwań XXI wieku, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych / 99
Łukasz Wojtkowski, Futbol — mężczyźni dla mężczyzn? /111
Marek Jeziński, „Jezus umarł za cudze grzechy, ale nie za moje..." Patti Smith w poszukiwaniu mitologii / 121
Edyta Lorek-Jezińska, Płeć a interpretacja - feministyczne re-wizje kanonu literatury /    133
II. Płeć w sferze politycznej
Łukasz Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych / 145
Zofia Kinowska, Posłanki IV kadencji - życie prywatne a zawodowe    / 159
Barbara Brodzińska, Praca u podstaw, czyli aktywność polityczna kobiet na szczeblu lokalnym. Toruńskie radne kadencji 2002-2006 / 173
Wojciech Peszyński, Kobiety w wyborach do Sejmu RP 1991-2005    / 185
Anna Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci". Kobieta w prawie publicznym II RP / 197
Anna Pacześniak, Kwoty i parytety w Europie - teoria i praktyka / 211
Karolina Sokołowska, „I ty możesz zostać prezydentką!" o formach aktywizacji politycznej kobiet w USA / 223
Magdalena Notuak-Paralusz, Ustawodawstwo dotyczące równości statusów. Czy potrzebne są dodatkowe regulacje prawne poprawiające status kobiet? / 231   
Bibliografia / 245

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum