Marek Jeziński

Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2185-5
Publication year:
2009
Pages number:
149
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Marek Jeziński

Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego

W książce niniejszej zostaną poddane analizie cechy charakterystyczne języka propagandy totalitarnej oraz ich realizacja w polskim systemie po­litycznym. Do tego celu należało wybrać materiał językowy, który byłby z jednej strony właściwą egzemplifikacją problemu, z drugiej zaś pozwa­lałby - poprzez swoje bogactwo - na wydobycie owych cech charakte­rystycznych. Założyć można, że takim materiałem jest język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Jaruzelski jest z pewnością jednym z najważniejszych polskich polityków XX wieku i można go umieścić w rzędzie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Gierek, Lech Wałęsa czy Tadeusz Mazowiecki. Stwier­dzić bowiem należy, że działalność tych postaci oddziałała na polską historię w stopniu więcej niż przeciętnym. Ponadto Generał jest człowiekiem o cieka­wej biografii: pochodzący z przedwojennej inteligencji, edukowany w gim­nazjum jezuickim, zesłany na Syberię, oddany żołnierz Ludowego Wojska Polskiego i wreszcie polityk związany z komunistyczną partią. W latach 80. XX wieku Jaruzelski skupiał w swym ręku najważniejsze funkcje poli­tyczne w kraju: państwowe i partyjne. Był przede wszystkim I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i premierem rządu Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej. Do historii XX wieku przejdzie jednak jako Przewodni­czący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, który wsławił się wprowa­dzeniem w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Fakty te czynią go naturalnym niejako „obiektem" do analiz różnego rodzaju: tak pod względem politologicznym, socjologicznym, lingwistycznym, jak i historyczno-biograficznym. Prac na temat biografii i działalności Generała ukazało się wiele.

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy. Nowomowa - drewniany język
1. Język polityki
- Polaryzacja uniwersum politycznego
- Rytualizacja języka
- Magia w języku polityki
- Selektywność treści
- Arbitralność
- Niedookreśloność pojęć
- Idiomatyczny charakter języka totalitarnego

2. Funkcje drewnianego języka
- Funkcja perswazyjna
- Funkcja dystorsyjna
- Funkcja informacyjna
- Funkcja kreatywna
3. Uwagi końcowe

Rozdział drugi. Społeczne i zawodowe uwarunkowania języka Wojciecha Jaruzelskiego
1. Charakterystyka jakościowa przemówień Wojciecha Jaruzelskiego
- Neologizmy
- Archaizmy
- Makaronizmy
- Związki frazeologiczne
- Prozaizmy
- Wulgaryzmy
- Pytania retoryczne
- Cytaty
- Tropy stylistyczne 
- Składnia przemówień

2. Metafory w przemówieniach Wojciecha Jaruzelskiego 
- Funkcje metafor w przemówieniach Generała 
- Metaforyka w przemówieniach I sekretarza 
3. Uwarunkowania społeczne i polityczne języka Wojciecha Jaruzelskiego
4. Uwarunkowania zawodowe języka Wojciecha Jaruzelskiego
5. Uwagi końcowe

Rozdział trzeci. Generał a nowomowa 
1. Manicheizm 
- Rytualność 
- Magia w języku Jaruzelskiego 
- Niedookreśloność pojęć 
- Idiomatyczność 
- Arbitralność i selektywność treści 

Uwagi końcowe 
Zakończenie
Bibliografia

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum