Katarzyna Kalinowska, Barbara Brodzińska, Małgorzata Zamojska

Jan Paweł II i Europa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2354-5
Publication year:
2009
Pages number:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Katarzyna Kalinowska, Barbara Brodzińska, Małgorzata Zamojska

Jan Paweł II i Europa

Polska jest dziś jak książka szyfrem pisana: kto potrafi postawić jej rozumne pytanie, temutakże rozumnie odpowie-pisalw 1985 roku bliski przyjaciel Jana Pawła II ksiądz Józef Tischner. Wydaje się, że prawda zawarta w tych słowach była aktualna nie tylko wtedy, w epoce transformacji i nieustannych zmian, ale także i dziś - nie tylko w odniesieniu do Polski, ale również Europy i świata.

Niniejszy zbiór artykułów, które mieliśmy przyjemność zaprezentować czytelnikowi, zdaje się przekonywać także i o tym, że Jan Paweł II był człowiekiem, który potrafił postawić zarówno Polakom, jak i Europejczykom oraz społecznościom o innej tożsamości kulturowej ważne pytania, na które w części otrzymał odpowiedź. Czasem pozytywną, czasem negatywną, ale zawsze rozumną, bo poprzedzoną refleksją.
Zebrane w tomie artykuły są zatem dowodem na to, że oddziaływanie myśli, nauki oraz gestów Jana Pawła II było i pozostaje żywotne oraz warte namysłu, o czym przekonuje dobitnie ich obecność zarówno w dyskursie społecznym i politycznym, jak i w wielu różnorodnych środowiskach intelektualnych oraz pozaintelektualnych. Tym samym potwierdzone zostały jednocześnie dwie wartości przemyśleń Jana Pawła II -- ich wielkość, ale i permanentna możliwość i gotowość do polemiki i dyskusji.

Tom ten jest ścisłym odzwierciedleniem tych dwojakich tendencji. Z jednej strony, analizując wiele aspektów myśli i działalności Jana Pawła II, jest źródłem wiedzy o nich, a z drugiej - daje możliwość krytycznej oceny wytworów niniejszej zbiorowej pracy badawczej.

Wstęp (Katarzyna Kalinowska) / 9
Maciej Zięba OP: Epoka Jana Pawła II / 11

Część I
Konserwatysta wobec procesu demokratyzacji Europy
Kazimierz Łastawski: Przemiany europejskie w okresie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II / 27
Jarosław Macała: Jan Paweł II wobec tzw. konstytucji europejskiej / 39
Anna Nawrot: „Europo! Odnajdź siebie samą” / 55
Katarzyna Kalinowska: Idealna Europa? Wizja Europy w myśli Jana Pawła II / 63
Andżelika Barańska-Lehmann: Jan Paweł II jako budowniczy Europy w myśli Jacques’a Delorsa / 73
Michał Gierycz: Jan Paweł II i polityczny potencjał chrześcijaństwa / 81
Anna Szczepańska: Relacje Stolicy Apostolskiej z PRL w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / 93
Karol Zamojski: „Niech zstąpi Duch Twój…” – próba interpretacji słów papieża Jana Pawła II w perspektywie hermeneutyki racjonalności źródłowej / 113
Witold Wojdyło: VII pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny i jej aspekty społeczno-wychowawcze na przykładzie wizyty w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 125

Część II
Intronizacja autorytetu
Marek Delong: Recepcja myśli społecznej Jana Pawła II na łamach miesięcznika „W drodze” po 1989 roku / 133
Grzegorz Radomski: Recepcja myśli Jana Pawła II w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce / 149
Małgorzata Zamojska: Żywotność nauczania i działalności Jana Pawła II w pamięci Polaków – analiza tekstów prasowych ukazujących się z okazji 3. rocznicy śmierci Papieża 159
Iwona Korcz: Emocjonalnie inteligentny Papież Polak przykładem naturalnego przywództwa europejskiego i globalnego / 167
Kamila Rokitnicka: Kościół katolicki wobec ruchów feministycznych w Europie na przełomie XX i XXI wieku / 189

Część III
Postrach Rosji?
Paweł Stachowiak: Źródła i inspiracje „słowiańskiego nauczania” Jana Pawła II / 205
Urszula Cierniak: Jan Paweł II i rosyjscy prawosławni patrioci / 219
Antonina Kozyrska: Jan Paweł II i Ukraina / 235
Justyna Majewska: Relacje między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym w Rosji w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / 257
Piotr Burgoński: Jan Paweł II i islam: polityka przyjaznych gestów czy polityczny sojusz? / 271
Anna Janiak: Jan Paweł II a islam / 287

Zakończenie / 299

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum