SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze

Rok wydania:2004 Liczba stron:150 ISBN:83-231-1653-9
OPIS

Spis treści
Wstęp; POLITYKA A WYCHOWANIE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM?: Michał Strzelecki: Źródła norm wychowania społecznego w interpretacjach polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku; Karina Rusinek-Kotulska: Polska Macierz Szkolna 1905-1925. Krótki szkic działalności; Grzegorz Radomski: Polityk-wychowawca. Model działacza politycznego w publicystyce Narodowej Demokracji w latach 1918-1926; Witold Wojdyło: Wychowanie jako kreatywny instrument budowy systemu wartości w myśli społeczno-politycznej obozu narodowego; Daniel Piotrowski: Koncepcja polityki kolonialnej Ligii Morskiej i Kolonialnej na łamach miesięcznika "Morze" wiatach 1930-1939; Bolesław Sprengel: "Żołnierz na froncie walki z przestępczością", czyli wzór osobowy przedwojennego policjanta; Tomasz Brzeziński: "Państwo stanu wyjątkowego" - antytezą społeczeństwa otwartego. WSPÓŁCZESNE ASPEKTY RELACJI MIĘDZY WYCHOWANIEM A POLITYKĄ: Katarzyna Kalinowska: Katolicyzm a idea społeczeństwa otwartego w XX wieku; Roman Bäcker: Współczesna rosyjska myśl antyokcydentalistyczna wobec społeczeństwa otwartego; Renata Runiewicz-Jasińska: Przemiany polityczne na Litwie po 1990 roku; Małgorzata Strzelecka: "Tygodnik Powszechny" wobec przemian oświatowo-wychowawczych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Marek Jeziński: Pragmatyzm polityczny czy socjalizacja? Lingwistyczne i socjolingwistyczne determinanty dyskursu politycznego w okresie transformacji ustrojowej: przypadek SLD

Wstęp
Wychowanie stało się istotnym elementem polityki w momencie ukształtowania się społeczeństwa masowego. Nabrało wówczas szczególnego znaczenia w realizacji planów przebudowy społecznej. Z faktu, iż poczucie partycypacji w dokonujących się przemianach zależy od siły perswazyjnej elity politycznej zdawano sobie sprawę już w końcu XVIII w. Natomiast po 1989 r. wychowanie stanowi istotny czynnik transformacji ustrojowej.

Celem prezentowanej monografii jest ukazanie wpływu, jaki cele polityczne wywierały na sposoby oddziaływań wychowawczych.

Na treść tomu składa się dwanaście opracowań o charakterze monograficznym. Zostały one zaprezentowane w dwóch częściach. W pierwszej zamieszczono artykuły ukazujące relacje między polityką a wychowaniem w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ich autorzy skoncentrowali się na ukazaniu źródeł norm wychowania społecznego, koncepcjach wychowawczych obozu narodowego, ideach propagowanych na łamach czasopisma "Polityka kolonialna" oraz zagadnieniach edukacji w państwie totalitarnym. W części drugiej znalazły się natomiast szkice poświęcone różnorodnym, współczesnym aspektom omawianego zagadnienia, m.in. współczesna rosyjska myśl antyokcydentalistyczna, przekształcenia na Litwie po 1990 r. czy myśl polityczna Kościoła.

Zamieszczone teksty nie wyczerpują złożoności podjętego tematu badań. Wyrażamy wszakże nadzieję, iż praca stanie się inspiracją i impulsem dla podjęcia dalszych badań.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.