Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski (red.)

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2346-0
Publication year:
2009
Pages number:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Polsko-czeskie seminarium prawnicze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski (red.)

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Kategoria produktu:

Prezentowany tom zawiera materiały I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 15-16 października 2008 roku.
Spotkania uczonych czeskich i polskich mają już swój ą tradycję, a celem ich jest obustronne pogłębianie wiedzy o przekształceniach ustrojowych zacho­dzących w obu krajach z perspektywy prawnoporównawczej. Pomysłodawcami i realizatorami idei takich spotkań są uczeni czescy Vera i Jifi Jiraskovie z uni­wersytetów w Pradze i w Ołomuńcu oraz po stronie polskiej Zbigniew Witkowski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracujący ze sobą od z górą dwudziestu lat. Pomysł spotkań naukowych narodził się w Pradze w 2007 r., a już rok później 15-16 października 2008 r., w Toruniu odbyło się pierwsze seminarium, pokłosiem którego jest niniejsza publikacja pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego, Very Jiraskovej oraz Katarzyny M. Witkowskiej-Chrzczonowicz.
Tom składa się z ośmiu referatów (czterech czeskich i czterech polskich) oraz siedmiu komunikatów naukowych młodych uczonych czeskich i polskich (cztery polskie i trzy czeskie). By zapewnić szerszy odbiór wydawnictwa, postanowiliśmy opublikować teksty autorów czeskich w języku czeskim, ale z obszernymi streszczeniami polskimi, i odwrotnie, teksty autorów polskich (z dwoma wyjątkami) w języku rodzimym z obszernymi streszczeniami w ję­zyku czeskim).

Wstęp
Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Otwarcie I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego
Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wprowadzenie do obrad seminarium

Referaty
Karel Klíma (Západočeská univerzita v Plzni) - Ústava ČR v komparativním pohledu moderní ústavy
Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku po 11 latach jej obowiązywania
Věra Jirásková (Univerzita Karlova v Praze) - Zákonodárná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 - stav právní a praxe fungování
Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański) - Władza ustawodawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.Stan prawny i praktyka ustrojowa w obszarze napięć
Jiří Jirásek (Univerzita Palackého v Olomouci) - Výkonná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 - právní stav a praxe fungování
Dariusz Górecki (Uniwersytet Łódzki) - Władza wykonawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Stan prawny i praktyka ustrojowa
Jíří Zemánek (Univerzita Karlova v Praze) - Meze ústavní autonomie EU a členských států
Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz - (Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni) - Ústavněprávní podmínky přistoupení a členství Polské republiky v Evropské unii
Komunikaty naukowe
Michal Bartoň (Univerzita Palackého v Olomouci) - Úloha Ústavního soudu při posuzování souladu národního a evropského práva - zkušenost z ČR
Jan Kudrna (Uniwersytet Karola w Pradze) - Praktyczne zastosowanie konstytucyjnej zasady równości na poziomie ustawowym
Radovan Suchánek (Univerzita Karlova v Praze) - Knávrhům na vyvolání referenda ve věci umístění vojenské základny USA v České republice
Aleksandra Kustra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Koncepcja „złożonej normy ustawowej" w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących kodeksu etyki lekarskiej
Magdalena Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Charakter prawny kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powoływania sędziów
Marcin Minkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon Urzędowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Instytucja skargi konstytucyjnej w Polsce

Informacja o autorach
Lista uczestników I Polsko-Czeskiego Seminarium Prawniczego

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum