SKIP_TO

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. VIII (2012)

seria:Toruńskie studia polsko-włoskie autorzy: Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski redaktorzy: Cezary Bronowski
Rok wydania:2012 Liczba stron:174
OPIS

W latach 2009-2011 wydaliśmy pod rząd trzy tomy  Toruńskich studiów polsko-włoskich (Studi polacco-italiani di Toruń), dzisiaj, tj. w roku 2012, składamy do rąk czytelników, kolejny tom – VIII. Z satysfakcją odnotowujemy okoliczność, że czasopismo nasze stając się w ten sposób regularną i cykliczną publikacją, uzyskało na tzw. dobry początek dwa punkty na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanej niedawno. Naturalnie będziemy mieć ambicję utrzymania poziomu czasopisma i uzyskania w przyszłości wyższej punktacji. Wydawnictwo nasze ukazuje współpracę UMK z wieloma uczelniami włoskimi, ale też jest forum  prezentacji kierunków badań i dorobku naukowego obu stron w perspektywie mijających poszczególnych  lat tej współpracy.

Tradycyjnie publikujemy prace z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa konstytucyjnego oraz prawa europejskiego oraz dorobiliśmy się osobnej części literaturoznawczej i obejmującej językoznawstwo włoskie naszego czasopisma, o jakość której troszczy się w naszej redakcji prof. dr hab. Cezary Bronowski  z Katedry Italianistyki UMK. W niniejszym tomie po raz trzeci włączamy część literaturoznawczą, tym razem w całości poświęconą problemowi tożsamości kulturowej w perspektywie włoskiej. Autorami prac w tej części są głównie młodzi uczeni z uniwersytetów: Roma Tre, w Palermo, w Katanii, w Messynie, w Klagenfurcie (Austria) oraz z UMK.

W części prawniczej natomiast rekomendujemy czytelnikom tym razem artykuł poświęcony współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – fakultatywne struktury samorządu terytorialnego ( w języku włoskim), bardzo ciekawe i ważne merytorycznie opracowanie nt. implementacji prawa Unii Europejskiej we Włoszech w kontekście zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony oraz opracowanie przedstawiające włoski system finansowania związków wyznaniowych, a więc problem także znany i aktualny w Polsce. Ponadto włączyliśmy do działu recenzje i noty recenzyjne cztery opracowania o charakterze not recenzyjnych dotyczące  ciekawych publikacji, które ukazały się ostatnio , a dotykają swoją problematyką różnych aspektów funkcjonowania Państwa Włoskiego czy Państwa Watykańskiego.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.