SKIP_TO

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. IV (2005)

seria:Toruńskie studia polsko-włoskie autorzy: Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski redaktorzy: Cezary Bronowski
Rok wydania:2005 Nr wydania:1 Liczba stron:192 ISBN:83-231-1833-7
OPIS

Już ponad dwadzieścia lat trwa współpraca i aktywna wymiana naukowa pomiędzy UMK a różnymi uniwersytetami włoskimi. Efektem tych związków byty dotychczas m.in. trzy tomy Toruńskich studiów polsko-włoskich (1986, 1992, 1994), przedstawiające nasze dokonania naukowo-badawcze w sferze zainteresowań przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Włoch, a także dające wyraz chęci kontynuowania kontaktów z nami ze strony naszych Partnerów i Przyjaciół - Uczonych włoskich.
W dwudziestą rocznicę podpisania umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem Padewskim, na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz Senatu UMK, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski odznaczył Orderem Krzyża Zasługi RP Panią prof. dr dr h.c. Graziellę Allegri Filippini z Padwy w uznaniu Jej wybitnych zasług w dziele zbliżania nauki włoskiej i polskiej.
Systematycznie poszerza się krąg naszych kontaktów naukowych w Italii, obejmując po uczelniach Padwy, Ferrary, Florencji, Lecce, Mediolanu, Perugii, Rzymu i Werony także Mantovę, kolejne uniwersytety rzymskie (LUISS) oraz Izbę Deputowanych Parlamentu Włoskiego.
Prezentowany kolejny, czwarty już tom studiów jest dowodem trwania i pogłębiania się współpracy naukowej łączącej środowisko toruńskie i akademickie środowiska włoskie. Studia polsko-wloskie dobrze służą idei wymiany naukowej między UMK a różnymi ośrodkami włoskimi oraz rozwojowi przyjaźni pomiędzy naszymi dwoma narodami, zgodnie z tradycją, jaką uosabia Patron naszej Uczelni - Mikołaj Kopernik, zdobywający niegdyś swą wiedzę, którą zadziwił świat, w akademiach włoskich.

Spis treści
Od Redaktorów; Marek Sobczyk: Vis, cui resisti non potest a vitia, ex ipsa re oriantur w rozstrzygnięciu Serviusa Sulpiciusa - D. 19.2.15.2; Marcin Pawlak: Bitwa pod Ariminum i jej znaczenie. Próba reinterpretacji; Anna Zaborowska: Skutki prawne zarządu peculium przez servus peculiaris; Ewa Gajda: Małżeństwa mieszane w prawie kanonicznym do X wieku (rys problematyki); Wiesław Mossakowski: Pojęcie giustizia u Dantego; Riccardo Campa: Racjonalizm krytyczny jako kodeks etyczny badań naukowych; Mauro Volpi: System wyborczy RFN a reforma wyborcza we Włoszech; Vito Cozzoli: Ewolucja roli ugrupowań parlamentarnych w regulaminie Izby Deputowanych we Włoszech; Guido Meloni: Autonomia terytorialna - pomiędzy reformami ustawodawstwa zwykłego i konstytucji; Gian Candido De Martin: Pierwsze oceny reformy tytułu V konstytucji Włoch
 

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.