Mirosław Żelazny

Estetyka filozoficzna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
Publication year:
2009
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2332-3
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2332-3

68,00 zł

twarda

Mirosław Żelazny

Estetyka filozoficzna

Kategoria produktu:

Filozofię bardzo trafnie uważa się za dyscyplinę, która z jednej strony ma ambicję do łączenia problematyki poszczególnych dyscyplin szczegółowych, z drugiej zaś do podejmowania zagadnień,które nie mogą stać się przedmiotem nauk matematyczno-przyrodniczych. Nie każdą prawdę da się do końca potwierdzić mierząc i obliczając, choć oczywiście uzasadnienie każdej prawdy powinno opierać się na pomiarach i obliczeniach tak długo, jak tylko się da. To ostatnie przesłanie jest bardzo ważne dla wszystkich zainteresowanych estetyką filozoficzną, dyscypliną, którą należy zdecydowanie odróżnić od innych typów poznania i aktywności określanych potocznie mianem „estetyka”. Staje się to wyraźnie widoczne, gdy próbujemy sobie odpowiedzieć na takie pytania, jak: czym jest piękno, brzydota, wzniosłość, patetyzm, heroizm, tragizm, wdzięk, przystojność, dzielność, komizm i wulgaryzm? Czy są to tylko obiekty upodobań, czy cechy, o których można dyskutować? Dlaczego autentyk ma większą wartość od najdoskonalszej kopii? Czym różni się duchowa i materialna wartość dzieła sztuki? Jakie relacje łączą idee dobra i piękna? Niniejsza rozprawa stanowi próbę udzielenia w miarę szerokich odpowiedzi na powyższe pytania, zarówno przy użyciu argumentów odwołujących siędo pomiarów i obliczeń, jak i wiedzy intuicyjnej, bazującej na uogólnieniu doświadczenia.

Wstęp /7

Źródłowy sens pojęcia „estetyka" /17
Zmysł smaku i problem prawdziwości sądów estetycznych /41
Wartości artystyczne i wartości estetyczne /89
Dwie podstawy fenomenu piękna /97
Brzydota - przeciwieństwo piękna czy część krajobrazu prowadzącej do niego drogi /109
Problem wzniosłości /127
Wzniosłość wzbudzana przez zjawiska przyrody nieożywionej /131
Wzniosłość w heroizmie i tragedii /141
Wzniosłość w erotyce i miłości /153
Patetyzm /167
Grając samego siebie /175
Horst Wessel Lied - samorzutny byt patetycznego mitu. Pamflet na marsza /193
Piękno i wdzięk /205
Przystojność i dzielność /211
Godność jako wartość estetyczna /223
Prawo moralne i przeżycie estetyczne /231
Estetyczne źródła sumienia /239
Śmiech /247
Zły śmiech, dowcip, wulgaryzm /255
Wielkość estetyczna i jej horyzont /271
Źródło dzieła sztuki /279
Pytanie o wartości autentyczności dzieła sztuki /295
Pierwowzór jako wzorzec /297
Wartości estetyczne i wartości historyczne /300
Heroizm pochlebstwa /304
Moralne aspekty ochrony dzieła sztuki /309

Zakończenie. Mimesis i natura /319

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum