Michał Rychert

Kościół jako społeczność alternatywna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2363-7
Publication year:
2009
Pages number:
365
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,20 zł

miękka

Michał Rychert

Kościół jako społeczność alternatywna

Kategoria produktu:

„Królestwo Boże potrzebuje ludu również dlatego, że panowanie Boga jest nastawione na całość, a nie tylko na poszczególne obszary. Chce nie tylko przemienić serce człowieka, ale również jego ciało, otoczenie i społeczeństwo, w którym żyje. Jeżeli panowanie Boga byłoby nastawione na przemianę pojedynczego człowieka, a nie na przemianę społeczeństwa, to nie byłaby to basyleia. Dopiero gdy cała społeczność we wszystkich swoich przejawach zaczyna żyć według porządku społecznego, chcianego przez Boga, wówczas staje się widoczne panowanie Boga pośrodku świata. Misją i powołaniem ludu Bożego jest uczynić panowanie Boże widocznym w świecie. W tym celu Bóg powołuje alternatywną wobec wszystkich narodów społeczność Kościoła. Jego ewangelicznie radykalny sposób bytowania ma być światłem dla świata i siłą przyciągającą wszystkie narody do Boga".

Fragment z książki

Autor wnosi swoją pracą bardzo interesujący i ważny wkład w treść polskiej teologii, zwłaszcza teologii fundamentalnej i pastoralnej. Jego egzegetyczno-teologiczne odczytanie teologii królestwa Bożego w twórczości G. Lohfinka ukazuje realny, bo zakotwiczony w ludzkiej rzeczywistości dynamizm działania Bożego, zmieniający ludzkie myślenie i rzeczywistość, w której żyje człowiek.

prof. dr hab. Józef Kulisz, SJ

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp

Rozdział I
Teologia królestwa Bożego według Gerharda Lohfinka na tle współczesnych modeli eschatologicznych
1.1. Współczesne modele eschatologiczne
1.1.1. Eschatologia konsekwentna
1.1.2. Eschatologia zrealizowana
1.1.3. Eschatologia napięcia
1.1.4. Eschatologia apokaliptyczna
1.1.5. Eschatologia teologiczna
1.1.6. Eschatologia profetyczna
1.1.7. Eschatologia egzystencjalna
1.2. Eschatologia „teraźniejsza" Gerharda Lohfinka
1.2.1. Czas królestwa Bożego
1.2.2. Miejsce królestwa Bożego
1.2.3. Sprawca królestwa Bożego

Rozdział II
Zgromadzenie Izraela a geneza Kościoła
2.1. Korelacja pomiędzy Izraelem a królestwem Bożym
2.1.1. Rola ludu - λαός w podwójnym dziele Łukasza
2.1.2. Misja Jana Chrzciciela
2.1.3. Misja i symbolika Dwunastu
2.1.4. Święta reszta a zgromadzenie Izraela
2.1.5. „Ojcze nasz" - prośba o zjednoczenie Izraela
2.1.6. Uzdrowienia jako proces socjalizacji
2.1.7. Kryzys Izraela a jego zgromadzenie
2.1.8. „Śmierć za wielu" ekspiacja za grzech odrzucenia
2.1.9. Zgromadzenie Izraela w Dziejach Apostolskich
2.2. Kwestia założenia Kościoła
2.2.1. Kościół jako zgromadzony Izrael
2.2.2. Założenie Kościoła jako proces historiozbawczy
2.2.3. Kościół dziełem Boga

Rozdział III
Założenia społeczno-etyczne królestwa Bożego
3.1. Adresaci etyki królestwa Bożego
3.2. Radykalizm i wykonalność etyki królestwa Bożego
3.3. Alternatywny etos jako warunek alternatywnej społeczności

Rozdział IV
Program społeczno-etyczny królestwa Bożego
4.1. Kościół jako nowa rodzina
4.2. Przezwyciężenie podziałów społecznych
4.3. Wyrzeczenie się panowania i władzy
4.4. Wymóg bezwarunkowej miłości i przebaczenia
4.5. Wyrzeczenie się przemocy

Rozdział V
Uniwersalizm i ekskluzywizm królestwa Bożego
5.1. Uniwersalizm i ekskluzywizm Jezusa
5.2. Uniwersalizm i ekskluzywizm Kościoła

Zakończenie
Bibliografia
La chiesa come societa alternativa. Teologia del regno di Dio secondo Gerhard Lohfink (Riassunto)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum