Michał Pszczółkowski

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2410-8
Publication year:
2009
Pages number:
122
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,60 zł

miękka

Michał Pszczółkowski

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołano 24 VIII 1945 r., wieńcząc ponad 500-letnie starania o wszechnicę na Pomorzu. Początkowo była to uczelnia dwuwydziałowa, złożona z wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego oraz Humanistycznego. Wkrótce zorganizowano kolejne dwie jednostki: Wydział Prawno-Ekonomiczny (5 XI1945,1948 przemianowany na Wydział Prawa) oraz Sztuk Pięknych (24 I 1946, wcześniej Sekcja Sztuk Pięknych na WH), nie uzyskano natomiast zgody na powołanie Wydziału Farmaceutycznego. W1950 r. z inicjatywy katedr biologicznych powstały placówki naukowo-badawcze w gospodarstwach rolnych UMK - Koniczynce i Piwnicach.

W 1951 r. nastąpił podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, W tym samym roku, w wyniku decyzji politycznych, Wydział Humanistyczny został sprowadzony do kadłubowej postaci, a dwa lata później nastąpiła likwidacja Wydziału Prawa. Powołano natomiast jednostki pozawydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Poprawa nastąpiła w okresie popaździernikowym, kiedy to reaktywowano część kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym (archeologia, filologia klasyczna, filozofia, pedagogika). W1958 r. wznowił działalność Wydział Prawa.

Dalszy rozwój uczelni nastąpił w drugiej połowie lat 60. W 1968 powstał samodzielny Instytut Ekonomiczny (od 1976 - Wydział Nauk Ekonomicznych). W następnym roku przemianowano Wydział Prawa na Wydział Prawa i Administracji. Stopniowo zwiększała się liczba kierunków studiów, tworzyły się nowe katedry i instytuty; w 1993 r. z dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyłoniły się: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki, natomiast na bazie instytutów historycznych Wydziału Humanistycznego powstał Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych zmienił nazwę na Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W ostatnich latach rozpoczęły działalność: Wydział Filologiczny (1999), utworzony z instytutów i katedr filologicznych Wydziału Humanistycznego oraz stworzony całkowicie od podstaw Wydział Teologiczny (2001). W 2004 r. do UMK przyłączono Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Powstało w ten sposób Collegium Medicum, złożone z trzech wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Ostatnią istotną zmianą w strukturze uczelni było przekształcenie Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego w Wydział Nauk Pedagogicznych (2007).

Wstęp

Wstęp  / 9
Baza lokalowa uniwersytetu w latach 1945–1967 / 11
Kampus na Bielanach 1967–1973 / 23
Rozwój infrastruktury przestrzennej po 1973 / 27

Koci Łeb / 33
Spichrz / 35
Pałac Dąmbskich / 36
Bromberger Vorstadtschule / 38
Emil Dietrich Haus / 40
Reichsbank / 42
Gewerbeschule / 44
Katholisches Lehrer-Seminar / 46
Gustav Weese Haus / 48
Rezydencja wojewodów pomorskich / 50
Kasyno oficerskie / 52
Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych / 53
Starostwo Krajowe / 55
Muzeum Ziemi Pomorskiej im. J. Piłsudskiego / 57
Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego / 59
Kolegia Fizyczno-Chemiczne / 61
Osiedle Centrum / 63

Kampus na Bielanach / 65
Rektorat / 70
Instytut Chemii / 72
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / 74
Biblioteka Główna / 76
Stołówka studencka / 79
Aula / 81
Domy studenckie / 83
Hotele asystenckie / 85
Przychodnia zdrowia i półsanatorium / 87
„Od Nowa” / 88
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / 90
Wydział Prawa i Administracji / 92

Centrum Astronomii / 93
Collegium Medicum / 97
Szpital Miejski / 101
Szpital Garnizonowy / 103
Volksschule / 104
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego / 105

Przypisy / 107
Słownik pojęć architektonicznych / 114
Wykaz skrótów / 115
Bibliografia / 116
Wykaz źródeł ilustracji / 119
Spis ilustracji / 120
  • czytelnik

    bardzo dobra książka! ciekawy, pełen interesujących detali tekst wzbogacony wieloma zdjęciami. rzuca się w oczy pełen profesjonalizm, jak również wielka skrupulatność autora. polecam.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum