Jerzy Witold Wiśniewski

Mikroekonometria

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2374-3
Publication year:
2009
Pages number:
247
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Jerzy Witold Wiśniewski

Mikroekonometria

Kategoria produktu:

Podejmowanie decyzji wymaga dysponowania coraz bardziej skutecznymi narzędziami służącymi do ich przygotowywania. Ekonometria dostarcza ekonomistom skutecznych instrumentów decyzyjnych. Kryzys gospodarki światowej w latach 1929 -1933 wywołał potrzebę regularnych badań koniunktury oraz jej prognozowania. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawiły się pierwsze narzędzia ekonometrii, którymi były tzw. barometry koniunktury. Ekonometria należy do dziedziny nauk ekonomicznych. Oskar Lange napisał, że „ekonometria - to nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod statystycznych konkretnych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym. [...] łączy ze sobą teorię ekonomii oraz statystykę ekonomiczną i stara się za pomocą metod matematyczno-statystycznych nadać konkretny ilościowy wyraz ogólnym, schematycznym prawidłowościom ustalonym przez teorie ekonomii".

Wprowadzenie /7
Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie przedsiębiorstwa jako systemu ekonomicznego / 13
1.1. Specyfikacja ekonometrycznego modelu dużego przedsiębiorstwa / 13
1.2. Forma strukturalna ekonometrycznego modelu dużego przedsiębiorstwa / 17
1.3. Specyfikacja ekonometrycznego modelu małego przedsiębiorstwa / 21
1.4. Forma strukturalna ekonometrycznego modelu małego przedsiębiorstwa / 24
1.4.1. Zmienne łącznie współzależne modelu / 24
1.4.2. Zmienne z góry ustalone modelu / 27
1.4.3. Równania formy strukturalnej ekonometrycznego modelu małego przedsiębiorstwa / 29
Rozdział 2. Empiryczny model ekonometryczny małego przedsiębiorstwa / 31
2.1. Równania wpływów pieniężnych / 31
2.2. Równania przychodów ze sprzedaży / 36
2.3. Równania produkcji gotowej / 41
2.4. Równania wydajności pracy / 46
2.5. Równania przeciętnej płacy / 49
2.6. Równania funduszu płac netto / 53
2.7. Równania zatrudnienia / 56
2.8. Równania środków trwałych / 60
2.9. Równania efektywności płac / 67
2.10. Równania efektywności wykorzystania majątku trwałego / 77
Rozdział 3. Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego i popytu w przedsiębiorstwie / 83
3.1. Funkcja produkcji / 83
3.2. Ekonometryczna analiza rytmiczności produkcji / 88
3.3. Analiza progu rentowności / 96
3.4. Analiza kosztów jednostkowych / 99
3.5. Ekonometryczna analiza popytu / 102
3.6. Rozkład dochodów a krzywa popytu / 108
Rozdział 4. Model ekonometryczny w analizie wykorzystania zasobów pracy / 112
4.1. Badanie mechanizmu popytu na pracę / 112
4.2. Modelowanie zespołowej wydajności pracy i pracochłonności produkcji / 136
4.3. Model ekonometryczny w wyborze sprawnego robotnika / 149
4.4. Model ekonometryczny w wyborze efektywnego pracownika na stanowisku nierobotniczym / 155
Rozdział 5. Modelowanie i prognozowanie płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie / 159
5.1. Pojęcie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa / 159
5.2. Ekonometryczne modelowanie miesięcznej płynności finansowej / 164
5.3. Ekonometryczne modelowanie kwartalnej płynności finansowej / 172
5.4. Prognozy ekonometryczne płynności finansowej / 176
Rozdział 6. Jednorównaniowy model ekonometryczny / 181
6.1. Istota modelu ekonometrycznego / 181
6.2. Specyfikacja modelu ekonometrycznego / 185
6.3. Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego / 186
6.4. Weryfikacja modelu / 193
6.5. Ekonometryczne modele iloczynowe / 198
6.6. Ograniczone zmienne endogeniczne / 201
6.7. Prognozy ekonometryczne / 205
6.7.1. Pojęcie prognozy ekonometrycznej / 205
6.7.2. Warunki szacowania prognoz ekonometrycznych /208
6.7.3. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych /211
6.7.4. Analiza precyzji prognoz ekonometrycznych / 212
Rozdział 7. Wielorównaniowe modele ekonometryczne / 215
7.1. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych / 215
7.2. Forma zredukowana modelu / 220
7.3. Identyfikacja modelu ekonometrycznego / 221
7.4. Estymacja parametrów wielorównaniowego modelu ekonometrycznego / 225
7.5. Szacowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych / 230
Podsumowanie / 238
Literatura / 240

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jerzy Witold Wiśniewski

    Kierownik Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 130 prac naukowych z zakresu ekonometrii i statystyki, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w latach 1996–2002 oraz prorektor UMK ds. ekonomicznych (2002–2005).

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum