Immanuel Kant

Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2493-1
Publication year:
2010
Pages number:
986
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Series:
Dzieła zebrane. Immanuel Kant
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

130,00 zł

twarda z obwolutą

Immanuel Kant

Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne

Kategoria produktu:

Strona serii

W imieniu toruńskiego środowiska filozoficznego chcielibyśmy Państwu przedstawić polskie wydanie Dzieł zebranych Immanuela Kanta. Nasz projekt wzoruje się na edycji Kants Werke „Akademie-Ausgabe” Pruskiej Akademii Nauk (tomy I–VIII) i uwzględnia tylko pisma skierowane do druku przez samego Kanta. W źródłowym wydaniu Pruskiej Akademii Nauk zamieszczono ponadto opublikowane za życia filozofa manuskrypty z jego wykładów: z Antropologii w ujęciu pragmatycznym, Logiki Jäschego, Pedagogiki (są one dostępne w tłumaczeniach polskich) oraz z Geografii fizycznej. Po odnalezieniu kolejnych nieznanych rękopisów okazało się, że kryterium przyjęte w edycji Akademie-Ausgabe było zawodne. Współcześnie dysponujemy wydaniami licznych manuskryptów notatek z wykładów Kanta, zarówno w wymienionych powyżej dziedzinach, jak i z zakresu moralności, filozofii religii, encyklopedii filozoficznej. Pełną wiedzę o treści prowadzonych przez kilkadziesiąt lat wykładów królewieckiego filozofa może więc dać dopiero lektura wszystkich dostępnych źródeł. 

Nasze wydanie zamierzamy zawrzeć w tomach, obejmujących: Pisma przedkrytyczne (tom pierwszy), Krytykę czystego rozumu (tom drugi), Krytykę praktycznego rozumu, Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa, Uzasadnienie metafizyki moralności, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka (tom trzeci), Krytykę władzy sądzenia (tom czwarty), Metafizykę moralności, Religię w obrębie samego rozumu, Spór fakultetów (tom piąty), Pisma po roku 1787 (tom szósty).
Edycja skierowana będzie do wszystkich środowisk polskiego życia kulturalnego i z tego powodu, mając na względzie różnice w sposobie interpretacji myśli Kanta przez poszczególnych komentatorów wywodzących się z różnych środowisk, zamierzamy opatrzyć wydane tu pisma jedynie niezbędnymi informacjami warsztatowymi.W imieniu toruńskiego środowiska filozoficznego chcielibyśmy Państwu przedstawić polskie wydanie Dzieł zebranych Immanuela Kanta. 

Słowo wstępne do pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych Immanuela Kanta / 5
Od tłumaczy / 7
Nota edytorska / 9

Immanuel Kant
PISMA PRZEDKRYTYCZNE

1747
Myśli o prawdziwej mierze sił żywych oraz ocena dowodów, którymi w tej spornej kwestii posługiwał się Leibniz i inni mechaniści wraz z kilkoma wstępnymi uwagami dotyczącymi sił ciał w ogóle / 13

1754
Próba odpowiedzi na pytanie, czy ruch wirowy Ziemi wokół własnej osi, dzięki któremu zachodzi zmiana dnia i nocy, uległ jakimś zmianom od czasu jej powstania oraz dzięki czemu można się o tym przekonać, która w mijającym roku została poddana ocenie Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie / 169
Pytanie, czy pod względem fizycznym Ziemia się starzeje / 177

1755
Powszechna historia naturalna i teoria nieba albo szkic o układzie oraz mechanicznym pochodzeniu całości świata opracowany zgodnie z prawami Newtona / 195

1756
O przyczynach trzęsień ziemi, w związku z nieszczęściem, które pod koniec ubiegłego roku nawiedziło kraje Europy Zachodniej / 387
Historia oraz opis natury najdziwniejszych przypadków trzęsienia ziemi,które pod koniec 1755 roku wstrząsnęło dużą częścią Ziemi /397
Dalsze rozważania dotyczące spostrzeganych od niedawna wstrząsów ziemi / 427
O zastosowaniu metafizyki, o ile połączona jest ona z geometrią, w filozofii przyrody, której pierwsza próba zawiera monadologię fizyczną  / 437
Nowe uwagi do objaśnienia teorii wiatrów / 455

1757
Plan wykładów poświęconych geografii fizycznej i zawiadomienie o nich wraz z dołączonym krótkim rozważaniem na temat problemu: czy wiatry zachodnie w naszym regionie dlatego są wilgotne, bo wieją nad rozległym morzem /469

1758
Nowa teoria ruchu i spoczynku /481

1759
Esej o kilku spostrzeżeniach na temat optymizmu / 493

1760
Rozważania związane z przedwczesną śmiercią Jaśnie Wielmoznego Pana Johanna Friedricha von Funk /501

1762
Błędna drobiazgowość czterech figur sylogistycznych /509

1763
Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga / 527

1764
Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości / 651
Esej o schorzeniach głowy / 695
Recenzja pisma Silberschlaga: Teoria kuli ognia, która pojawiła się 23 sierpnia 1762 roku / 709
Rozprawa o wyraźności zasad naczelnych teologii naturalnej i filozofii moralnej / 713

1765
Zawiadomienie o urządzeniu wykładów w semestrze zimowym 1765-1766 / 741

1766
Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki / 751

1768
O pierwszej przyczynie rozróżnienia stron w przestrzeni / 801

1770
O formie i zasadach świata zmysłowego i intelligibilnego / 811

1771
Recenzja pisma Moscatiego: O istotnej różnicy w budowie ciała zwierząt i ludzi / 855

1775
O różnorodnych rasach ludzkich  / 859

1776-1777
Rozprawy dotyczące Philantropinum / 877

Uwagi rzeczowe / 887

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum