• Home
  • Archeologia
  • Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim

Stanisław Kukawka

Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2532-7
Publication year:
2010
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Stanisław Kukawka

Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim

Kategoria produktu:

W neolicie (młodszej epoce kamienia) na Niżu Polskim, obok ugrupowań wczesnorolniczych, żyły nadal wspólnoty zbieracko-łowieckie. W książce podjęto rozważania dotyczące zbieraczy i łowców, których kultura została ukształtowana w regionach południowo-wschodniej i wschodniej strefy nadbałtyckiej, jako efekt szerszych procesów zachodzących w Europie Wschodniej. Społeczności te zwykło się określać jako subneolityczne lub paraneolityczne. Wiedza o subneolicie na ziemiach Polski ma ciągle zbyt wiele luk. Próbą wypełnienia jednej z nich jest prezentowana książka. Przedstawiono w niej informacje i dyskusje argumentujące tezę mówiącą, że społeczności północno-wschodniego subneolitu przekroczyły granicę Europy Wschodniej i w czasach od drugiej połowy V po początki III tysiąclecia p.n.e. zasiedliły pólnocno-wschodnie obszary Niżu Polskiego. Jednocześnie odcisnęły swoje piętno na rozwoju lokalnych ugrupowań wczesnorolniczych, wiązanych z archeologicznie wydzieloną kulturą pucharów lejkowatych. Uczestniczyły w kształtowaniu się grup chełmińskiej i mątewskiej tej kultury, a oddziaływania tych grup przenosiły wzorce subneolityczne na znacznie szersze tereny.

Wstęp / 7

1. Subneolit na Niżu Polskim - kwestie terminologiczne /14

2. Identyfikacja kulturowa zabytków subneolitycznych /23

3. Konteksty stratygraficzne zabytków związanych z kulturą pucharów lejkowatych /34
3.1. Współczesna warstwa orna / 34
3.2. Szerokopłaszczyznowe warstwy kulturowe / 35
3.3. Wziemne obiekty kulturowe / 51
3.4. Warstwy a obiekty wziemne / 59

4. Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych / 62
4.1. Całe naczynia a stłuczka ceramiczna / 64
4.1. Struktura użytkowa a struktura zdeponowana / 66
4.2. Struktura zdeponowana a struktura archeologiczna / 68

5. Uwagi na temat chronologii i periodyzacji kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (w strefie oddziaływań subneolitu północno-wschodniego) / 74
5.1. Oznaczenia radiowęglowe / 75
5.2. Polilinearyzm rozwoju kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim? / 94
5.3. Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim /100
5.4. Chronologia kultur archeologicznych w północno-wschodniej części Niżu Polskiego w dobie neolitu / 103
5.5. Chronologia kultury pucharów lejkowatych i jej związków z subneolitem północno-wschodnim na ziemi chełmińskiej / 108

6. Problematyka homogeniczności ceramiki kultury pucharów lejkowatych i o cechach subneolitu północno-wschodnioeuropejskiego / 116

7. Południowo-zachodnie pogranicze subneolitu północno-wschodnioeuropejskiego / 136

8. Jeszcze raz o genezie „mątewskiego komponentu kulturowego" (mkk) /147

9. Zarys przemian kulturowych w strefie pogranicza Niżu Środkowoeuropejskiego i Wschodnioeuropejskiego od połowy VI do połowy III tysiąclecia BC /175

Zakończenie / 199
Tablice / 203
Bibliografia / 239
Summary / 250

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum