SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

autorzy: Stanisław Kukawka redaktorzy: Stanisław Kukawka
Rok wydania:1998 Liczba stron:317 ISBN:83-231-1003-4
OPIS

Społeczności ludzkie rzadko egzystowały w warunkach absolutnej izolacji kulturowej. Dynamika bytu społecznego w dużej mierze uzależniona jest od możliwości kontaktowania się rozmaitych grup ludzkich. Wydaje się, że twierdzenie tak aktualne w dobie współczesnej, dotyczy także przedstawicieli dawnych kultur prahistorycznych. Nic dziwnego, że badania nad kontaktami kulturowymi należą niewątpliwie do najistotniejszych w prahistorii. W przypadku prahistorii problematyka ta stymulowana bywa rozmaitymi zapotrzebowaniami poznawczymi archeologów. W opracowaniach archeologicznych pojęcie kontaktu kulturowego często powoływane jest w celu wyjaśnienia obserwowanych zmienności w obrębie tzw. ?kultur archeologicznych". W takich warunkach samo zjawisko kontaktu kulturowego, jego forma, sposoby i warunki realizacji nie są głównym zagadnieniem badawczym. Pojęcie kontaktu kulturowego jest wówczas wykorzystywane jako pewnego rodzaju termin o charakterze bardziej heurystyczno-porządkującym niż interpretacyjnym. Nie brakuje jednak studiów, które poprzez odwoływanie się do materiałów archeologicznych, ukierunkowane są na charakterystykę specyfiki minionych kontaktów kulturowych w ich wymiarze społecznym (Bokiniec 1991). Tymczasem w perspektywie wybitnie kulturoznawczej lub etnologicznej kontakt kulturowy jest rozumiany jako konfrontacja społecznie aktualizowanych porządków wartości. W koncepcjach antropologicznych, ów socjo-aksjologiczny poziom interakcji uchodzi za najbardziej istotny czynnik stymulujący i ostatecznie umożliwiający nawiązanie kontaktu interkulturowego. W odniesieniu do społeczności wczesnotradycyjnych możemy mówić o rozmaitych ?technologiach realizacji kontaktu", lecz do najbardziej znanych należy wymiana darów (Sahlins 1992).

 

Spis treści

Bibliografia prac Krystyny Przewoźnej-Armon
Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Krystyny Przewoźnej-Armon (zestawili: Witold Armon i Ewa Jaroszewska
Andrzej Piotr Kowalski - Dar, import i obcość. Szkic z prahistorycznej etnologii kontaktu kulturowego
Marta Śliwa - Koncepcja bricolage'u w strukturalistycznej interpretacji sztuki pierwotnej u C. Lévi-Straussa
Jacek Woźny - Wstęp do hermeneutyki przestrzeni w archeologii
Andrzej Zdzisław Bokiniec - Ukryty czynnik. Esej etno-archeologiczny
Zofia i Stanisław Kurnatowscy - Z doświadczeń badań osadniczych. Ogólniejsze i bardziej szczegółowe poziomy analizy
Jarosław Sobieraj, Daniel Makowiecki - Harpuny kościane z Ostrowa (Jezioro Gil Wielki) w województwie olsztyńskim
Stanisław Kukawka - Z badań nad strukturą zasiedlenia ziemi chełmińskiej przez grupy wczesnych faz rozwojowych kultury pucharów lejkowatych
Jolanta Małecka-Kukawka - Sierpy, sierpaki, sierpce... - analiza funkcjonalna wczesnorolniczych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej
Mirosław J. Hoffman - Z zagadnień budownictwa mieszkalnego w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowo-wschodniej strefie nadbałtyckiej
Jacek Gackowski - Niektóre wyroby metalowe z osad nawodnych kultury kurhanów zachodniobałtyjskich a zagadnienie powiązań wymiennych w początkach epoki żelaza
Kazimierz Bielenin - Starożytne hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Kilka uwag bardziej ogólnych
Krystyna Hahuła, Małgorzata Kurzyńska - Groby z późnego okresu rzymskiego w Jaworzu na ziemi chełmińskiej
Ewa Bokiniec - Bransoleta szklana i żelazny grzebień z osady oksywskiej i wielbarskiej w Toruniu, stanowisko nr 234
Danuta Jaskanis - Relikty kurhanowego cmentarzyska w Bachanowie w województwie suwalskim
Romana Barnycz-Gupieniec - Ribe w świetle badań archeologicznych
Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka - Materiał kostny z obiektów archeologicznych jako źródło informacji o biostrukturze i zwyczajach dawnych populacji

 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.