Andrzej Sokala

Lenocinium w prawie rzymskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-0318-9
Publication year:
1992
Pages number:
92
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Andrzej Sokala

Lenocinium w prawie rzymskim

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest lenocinium w prawie rzymskim. Termin lenocinium występuje w źródłach jurydycznych w dwóch różnych znaczeniach technicznych. Z jednej strony jest to terminus technicus służący do określania procederu stręczenia do nierządu (głównie prowadzenia domu publicznego), z drugiej zaś termin odnoszący się do specjalnego typu przestępstwa wprowadzonego w 18 r. p.n.e. l , a stanowiącego zbiorczą konstrukcję prawną obejmującą liczne przypadki pomocnictwa do adulterium. Niniejsza praca poświęcona jest lenocinium w tym pierwszym znaczeniu.

Od autora / 5
Zagadnienia wstępne / 7
Tematyka badawcza / 7
Zakres i układ pracy / 7
Podstawa źródłowa / 9
Omówienie literatury / 9
Kwestie terminologiczne / 10
Lenocinium jako zjawisko społeczne w państwie rzymskim 10
Lenones i lenocinium w ocenie rzymskiej opinii publicznej 15
Lenones i lenocinium w ocenie rzymskiej opinii publicznej
Lenones i lenocinium w opinii środowisk chrześcijańskich
w państwie rzymskim / 20
Pojęcie lenocinium / 24
Skutki prawne uprawiania stręczycielstwa / 30
Vectigal lenonum / 30
Infamia / 33
Zakaz zawierania małżeństw / 34
Stręczycielstwo jako przyczyna uzasadniająca rozwód / 35
Zakaz nabywania spadków i legatów / 37
Prawne próby ograniczenia stręczycielstwa w Rzymie / 37
Senatus consultum z 19 r. n.e / 37
Klauzule ne prostituatur / 42
Konstytucja Hadriana / 46
Konstytucje cesarzy Teodozjusza i Walentyniana,
Leona I i Justyhiana / 49
Konstytucja Teodozjusza i Walentyniana / 50
Nowela 18 Teodozjusza / 51
Constitutio Leona I / 52
Nowela 14 Justyniana / 53
Wnioski końcowe / 56
Przypisy / 59
Wykaz skrótów / 82
Indeks źródeł / 86

  • Imperium Romanum

    Książka „Lenocinium w prawie rzymskim” autorstwa Andrzeja Sokali jest to pozycja gruntownie wyczerpująca temat stręczycielstwa w świecie antycznych Rzymian. Termin lenocinium wywodzi się od słowa leno oznaczającego „powab”, „ponętę” itp. Jak autor zaznacza powszechnie w świecie naukowym uznaje się, że prostytucja w państwie rzymskim (stricte powiązana ze stręczycielstwem) pojawiła się w wyniku rozprężenia obyczajowego i poprawy sytuacji ekonomicznej samych Rzymian po podbojach. Rzymianie dużą część swojego podejścia do życia, kultury czy kobiet zaczerpnęli ze wzorców greckich. Fragment recenzji: https://www.imperiumromanum.edu.pl/recenzje/lenocinium-prawie-rzymskim/

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum