Grzegorz Karwasz, Magdalena Sadowska, Krzysztof Rochowicz

Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa: Mechanika

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2595-2
Publication year:
2010
Pages number:
100
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Grzegorz Karwasz, Magdalena Sadowska, Krzysztof Rochowicz

Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa: Mechanika

Kategoria produktu:

Czym zajmuje się fizyka? Odpowiadając, że zjawiskami „fizycznymi", popełniamy błąd logiczny zwany tautologią, czyli wyjaśnianiem pojęcia przez to samo pojęcie jak w stwierdzeniu, że w skład masła wchodzi masło (82%, sprawdź!) i woda. Za zjawiska fizyczne tradycyjnie uważało się te, które nie prowadzą do żadnej zmiany oddziałujących substancji. Innymi słowy, zjawiska fizyczne to zjawiska powtarzalne i zazwyczaj odwracalne. I tak na przykład, dwie zderzające się piłeczki, stygnięcie herbaty w szklance, zaćmienie Słońca to zjawiska fizyczne. Piłeczki (o ile elastyczne) nie zmieniają ani kształtu, ani koloru po zderzeniu, zimną herbatę można ponownie podgrzać, a zaćmienie Słońca obejrzeć ponownie za kilka lat.
Nie jest tak w przypadku tzw. zjawisk chemicznych, zmieniających własności reagujących substancji. I tak, wymieszanie metalicznych kropelek rtęci z żółtym proszkiem siarki prowadzące do powstania czerwonego siarczku rtęci to zjawisko chemiczne. Stopienie siarki lub rosnący słupek rtęci w termometrze lekarskim (kiedyś tylko takie istniały) - to natomiast zjawiska fizyczne. Dzisiaj, rozgraniczenia na zjawiska fizyczne, astronomiczne, chemiczne, czy nawet biologiczne musimy uznać za nieco sztuczne.

Rozdział I. WSTĘP
Fizyka jako nauka /3
1.1. Zjawiska fizyczne /3
1.2. Fizyka i filozofia /5
1.3. Fizyka a inne nauki /6
Materia w przyrodzie /7
1.4. Co to jest materia? /7
1.5. Trzy stany skupienia materii /8
1.6. Siły między cząsteczkami i atomami w różnych stanach skupienia /9
1.7. Atomy i cząsteczki /10
1.8. Elektrony i prąd elektryczny /11
1.9. Jony i elektroliza /12
1.10. Inne stany skupienia /13
1.11. Kondensat Bosego-Einsteina - piąty stan skupienia /15
Rozdział II. WIELKOŚCI FIZYCZNE
2.1. Czytanie wielkości fizycznych /17
2.2. Wielkości przybliżone /18
2.3. Obliczenia przybliżone /20
2.4. Jednostki pomiaru wielkości /22
2.5. Przedrostki jednostek pomiaru /23
2.6. Przykład pomiaru - gęstość /24
Rozdział III. KINEMATYKA
3.1. Ruch i jego opis /29
3.2. Ruch jednostajny prostoliniowy /35
3.3. Prędkość średnia i prędkość chwilowa /41
3.4. Droga w ruchu jednostajnym / 45
3.5. Ruch jednostajnie przyspieszony / 47
3.6. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym /50
3.7. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym /52
3.8. Podsumowanie / 56
Dodatek 3.9. Ruch jednostajny po okręgu /57
Dodatek 3.10. Więcej o wykresach zależności czasowej w ruchu / 60
Rozdział IV. DYNAMIKA
4.1. Pojęcie i własności sił / 62
4.2. Siła jako wektor /64
4.3. I Prawo dynamiki Newtona /68
4.4. II Prawo dynamiki Newtona
4.5. III Prawo dynamiki Newtona /72
4.6. Jeszcze raz o wektorach /74
4.7. Przykłady oddziaływań w przyrodzie /78
Rozdział V. PRAWA ZACHOWANIA W MECHANICE
5.1. Pojęcie pędu /80
5.2. Zasada zachowania pędu /82
5.3. Pojęcie energii /84
5.4. Praca /84
5.5. Energia mechaniczna i jej rodzaje /86
5.6. Zasada zachowania energii mechanicznej /88
5.7. Tarcie i inne opory ruchu /89
Uwagi dla nauczyciela /95

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum