• Home
 • Historia starożytna
 • Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne

Karol Kłodziński

Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2591-4
Publication year:
2011
Pages number:
140
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Karol Kłodziński

Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne

Kategoria produktu:

Praca p. Karola Kłodzińskiego porusza istotny i skomplikowany problem rozwoju sekretariatów cesarskiej kancelarii (ab epistulis i a libellis) w Rzymie okresu wczesnego pryncypatu. Jest to zagadnienie ważne dla odpowiedzi na pytanie o kierunek ewolucji centralnej administracji Imperium Romanum, szczególnie zaś dla określenia zmian w polityce personalnej princepsów wobec wspomnianych funkcji.[…] recenzowana praca jest pracą cenna i wartą publikacji, wypełniającą lukę w polskiej literaturze przedmiotu. 

Z recenzji dr hab. DanutyOkoń


Tematyka pracy skupia się na działalności prawodawczej kancelarii cesarskiej w starożytnym Rzymie. […]Autor zajął się funkcjonowaniem wysokich dygnitarzy kancelarii: sekretarzy zwanych: ab epistulis i a libellis w zakresie przygotowania treści reskryptów.[…] w pracy zostały wyraźnie poddane analizie związki między rodzajami aktów przygotowanych przez poszczególne działy kancelarii a rodzajem ich prawotwórczej działalności, a także rezultatami czynności w ich indywidualnych rozstrzygnięciach prawnych. […] O walorach pracy świadczy jej źródłowy charakter i wykorzystanie literatury światowej.

Z recenzji prof. Wiesława Mossakowskiego

Skróty bibliograficzne /7
Wstęp /9
Rozdział I. Sekretarze ab epistulis
cesarzy od Augusta do Trajana /25
Rozdział II. Sekretarze ab epistulis cesarza Hadriana /51
Rozdział III. Sekretarze a libellis
cesarzy od Augusta do Trajana /65
Rozdział IV. Sekretarze a libellis cesarza Hadriana /73
Rozdział V. Kompetencje sekretarzy /81
I. Sekretarz ab epistulis /98
II. Sekretarz a libellis /105
Zakończenie /112
ANEKS I. Lista sekretarzy ab epistulis cesarzy od Augusta do Hadriana /116
ANEKS II. Lista sekretarzy a libellis cesarzy od Augusta do Hadriana /118
ŹRÓDŁA JURYDYCZNE /119
ŹRÓDŁA EPIGRAFICZNE /119
ŹRÓDŁA LITERACKIE /119
LITERATURA /122
INDEKS POSTACI HISTORYCZNYCH /133
The secretaries ab epistulis and a libellis in the chancery of the Emperors from Augustus to Hadrian (Summary) /137

 • Tomasz Szeląg

  Autor jest studentem ostatniego roku historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w roku akademickim 2009/2010 r. został uznany najlepszym studentem uniwersytetu. Recenzowana publikacja powstała w oparciu o pracę licencjacką Autora obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UMK (promotor dr hab. W. Mossakowski prof. UMK, recenzent dr hab. A. Sokala, prof. UMK).
  Prezentowana książka, omawia zagadnienie ewolucji dwóch urzędów kancelarii cesarskiej w okresie od panowania Augusta do rządów Hadriana, koncentrując się na postaciach sekretarzy do spraw korespondencji (ab epistulis) i petycji (a libellis).Porusza także problem pozycji urzędników kancelarii oraz dodatkowo zawiera rozważania na temat powierzenia ekwitom wyżej wymienionych stanowisk.
  Książka posiada podtytuł „studium historyczno-prawne”, co znajduje swoje uzasadnienie w rozdziale V pracy (Kompetencje sekretarzy),który oparty jest w znacznej mierze na źródłach jurydycznych. Natomiast pozostała jej część (rozdziały I-IV), koncentruje się głównie na źródłach epigraficznych.
  Recenzowana książka jest pracą spełniającą wymogi dotyczące publikacji naukowych, bogato wyposażoną w aparat naukowy. Autor dysponuje ciekawym stylem, dlatego też praca nawet dla zupełnych laików może być interesująca, a napisana została naprawdę w bardzo przystępny sposób. Autor nie boi się też momentami podejmować polemiki z innymi badaczami co bez wątpienia podnosi wartość opracowani.
  Książka liczy 139 stron, z czego tekst główny zajmuje strony 9–115, cechą charakterystyczną wydania jest bardzo duża czcionka (zarówno tekstów głównego jak i przypisów). Nie może być to jednak negatywnym zaskoczeniem, bowiem jak wyżej wspomniałem, publikacja oparta jest na pracy licencjackiej Autora, a poza tym do szerszego przedstawienia tematu często brakuje źródeł. Wewnątrz książki znajdziemy 6 kolorowych ilustracji. Odpowiednio bogaty wykaz literatury liczy 257 pozycji, z których część stanowią hasła z Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Der Kleine Pauly czy też The Cambridge Ancient History.
   
  Podsumowując, krótka praca Karola Kłodzińskiego stanowi bez wątpienia dopiero przyczynek do szerszych badań, świetnie stałoby się gdyby mogły to być już badania na temat organizacji i działania całej kancelarii cesarskiej. Szczególnie, że zagadnienie to nie było poważniej badane przez polskich romanistów ani historyków, a znaczna część literatury pochodzi z końca XIX lub początku XX wieku. Osobiście mam nadzieję, że to nie koniec zamierzeń Karola Kłodzińskiego w tej dziedzinie.
   
  Na plus: + zagadnienie pierwszy raz poruszane w takim zakresie na polskim rynku wydawniczym + estetyka wydawnictwa („skrzydełka”, ładne kolorowe ilustracje) + bibliografia + indeks osobowy + aneksy Na minus: - rozmiar opracowania
  Tytuł: Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana Autor: Karol Kłodziński Wydanie: 2011 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN/EAN: 978-83-231-2591-4 Stron: 139 Oprawa: miękka ze skrzydełkami Cena: 28 zł Ocena recenzenta: 8,5/10
  historia.org.pl z dn. 6 kwietnia 2011, godz. 16:29
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum