• Home
  • Nauki teologiczne
  • Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Kazimierz Skoczylas

Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2599-0
Publication year:
2011
Pages number:
792
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

80,00 zł

miękka

Kazimierz Skoczylas

Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Kategoria produktu:

Przemiany życia społecznego dokonujące się na przełomie wieków w naszej Ojczyźnie oddziałują na życie religijne. Procesy społeczne dokonują się z różną intensywnością w różnych środowiskach. One mają znaczenie także dla kształtującej się religijności młodego pokolenia Polaków. Kształt życia religijnego zależy od działalności duszpasterskiej Kościoła, intensywności życia religijnego w rodzinie oraz różnych form pogłębiania formacji religijnej proponowanych przez działające we wspólnocie Kościoła grupy i ruchy religijne. Wychowanie religijne podejmowane przez Kościół katolicki wymaga ciągłego rozpoznawania stanu religijności. Takim przedstawieniem stanu religijności młodego pokolenia jest publikacja Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Jej lektura zaznajamia czytelnika z kondycją religijną i moralną młodzieży ponadgimnazjalnej rejonu konińskiego. Daje ona szeroką panoramę stosunku badanej młodzieży do wartości ostatecznych, religijnych, moralnych i podstawowych. Przedstawia to na tle przemian dokonujących się w tym rejonie. Może stanowić cenną pomoc zarówno dla nauczycieli religii szkół średnich jak i wszystkich osób interesujących się wychowaniem religijnym.

Wykaz skrótów /13
Wprowadzenie /17
Rozdział 1. Wartości w działalności pastoralnej Kościoła
1.1. Rzeczywistość Kościoła podstawą duszpasterstwa /23
1.2. Z Zasadnicze wartości działania duszpasterskiego /35
1.2.1. E Ewangelizacja jako wartość duszpasterstwa /36
1.2.2. Liturgia jako wartość duszpasterstwa /40
1.2.3. Człowiek jako wartość duszpasterstwa /42
1.3. Wartości w procesie katechetycznym /57
1.3.1. Wiara w Boga jako istotna wartość katechezy /58
1.3.2. Kościół wartością katechezy /60
1.3.3. Człowiek jako wartość w procesie katechetycznym /65
1.4. Wartości promowane w katechezie młodzieży /71
1.4.1. Prawda i wolność /71
1.4.2. Kształtowanie sumienia /75
1.4.3. Wychowanie do miłości /78
1.4.4. Powołanie w katechezie /81
1.4.5. Wychowanie do zaangażowania w społeczeństwie /84
1.4.6. Wychowanie do odpowiedzialności za misje /86
Rozdział 2. Proces akceptacji wartości religijno-moralnych w śród młodzieży
2.1. Środowisko rodziny miejscem kształtowania świata wartości /91
2.1.1. Rodzina wobec zmian społecznych i kulturowych /97
2.1.2. Z Znaczenie zmian społecznych dla rodziny /97
2.1.3. Rodzina wobec zmian kulturowych /107
2.2. E Edukacja kulturalna procesem kształtowania świata wartości młodego pokolenia /115
2.2.1. Rola kultury w wychowaniu człowieka /117
2.2.2. Wartości w kulturze narodowej /123
2.2.3. Wartości promowane przez podstawowe środowiska kultury /125
2.2.4. Wpływ chrześcijaństwa na wartości obecne w kulturze /126
2.2.5. Kulturotwórcza rola rodziny /129
2.2.6. Kultura masowa a przekaz wartości /133
2.2.7. Z Znaczenie zmian zachodzących w kulturze dla świata wartości osoby /136
2.3. Szkoła środowiskiem wprowadzającym w świat wartości /149
2.3.1. Szkoła w kontekście społecznym /150
2.3.2. Reforma szkolnictwa polskiego otwarciem na nowe wartości /158
2.3.3. Wartości eksponowane w zreformowanej szkole ogólnokształcącej .... 164
2.3.4. Wartości realizowane w zakresie wychowania przez pracę - szkoła zawodowa /171
2.3.5. Udział lekcji religii w szkole w przekazywaniu wartości /177
2.3.6. Udział nauczyciela w procesie przekazywania wartości /184
2.3.7. Najczęstsze trudności szkoły w urzeczywistnianiu wartości /196
2.4. Uczestnictwo w życiu Kościoła wrastaniem w wartości religijne /202
2.4.1. Parafia środowiskiem wychowania religijnego /202
2.4.2. Wkład małych grup i wspólnot religijnych w przekaz wartości religijnych /206
2.4.3. Rola mediów katolickich w wychowaniu do wartości /210

Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Stan badań nad wartościami /225
3.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia „wartość" /242
3.3. Problem, problematyka i hipotezy badawcze /251
3.4. O O pis metody i charakterystyka badanej młodzieży /262
3.4.1. O O pis metody i techniki badawczej /262
3.4.2. Charakterystyka badanej młodzieży /265
Rozdział 4. WARTOŚCI MŁODZIEŻY MŁODZIEŻY REGION U KONIŃSKIEGO - INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA BADAŃ BADAŃ
4.1. Wartości ostateczne /287
4.1.1. Cel życia /287
4.1.2. Sens życia /295
4.2. Wartości religijne /305
4.2.1. Wierzenia religijne /306
4.2.2. Praktyki religijne /351
4.3. Wartości moralne /367
4.3.1. Normy religijne /367
4.3.1.1. O Osobiste odniesienie badanych do Dekalogu /367
4.3.1.2. Przekonania badanych na temat znaczenia Dekalogu w życiu społecznym /385
4.3.2. Wartości życia codziennego /403
4.3.2.1. Wartości prospołeczne /404
4.3.2.2. Wartości codzienne /414
4.3.2.3. O O ceny codziennych zachowań z życia małżeńsko-rodzinnego /439
4.4. Wartości podstawowe /448
4.4.1. Świadomość wartości podstawowych /448
4.4.2. Rola Kościoła w upowszechnianiu wartości podstawowych /471
4.4.3. Wartości podstawowe w życiu rodzinnym /477
Rozdział 5. ZADANIA ZADANIA DLA DLA DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PASTORALNO-KATECHETYCZNEJ
5.1. Wyzwania katechetyczne /485
5.1.1. Realizacja wartości związanych z celami katechezy /485
5.1.2. Z Zadania katechety w procesie urzeczywistniania wartości na lekcji religii /491
5.2. Z Zadania duszpasterskie /506
5.2.1. Duszpasterska działalność urzeczywistnianiem ewangelizacji młodzieży /514
5.2.2. Najważniejsze zadania duszpasterskie w odniesieniu do świata wartości badanej młodzieży /523
Zakończenie /527
Bibliografia /537
Wykaz diagramów /789

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum