• Home
  • Filozofia
  • Filozofia i nauka - trudne związki. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki

Maciej Dombrowski

Filozofia i nauka - trudne związki. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2763-5
Publication year:
2011
Pages number:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Maciej Dombrowski

Filozofia i nauka - trudne związki. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki

Kategoria produktu:

Zarówno Metallmann, Witkiewicz, jak i Gawecki dochodzą do przekonania o konieczności utrzymywania przez filozofię kontaktu z naukami szczegółowymi, bez przymusu wyrzekania się przez filozofię jej autonomii. Koncepcje, które tworzą oni na przecięciu refleksji przynależnej do nauki i filozofii, należałoby zaliczyć do filozofii przyrody rozumianej jako filozoficzna wiedza o przyrodzie czerpiąca z dokonań nauk przyrodniczych. To stwierdzenie jest główną tezą książki. Stawiam również hipotezę, w myśl której można ujednolicić szereg uwag poczynionych w ramach trzech - jednak różniących się znacznie - stanowisk i połączyć je w program, który może być rozwijany współcześnie. Stąd też książka ma charakter nie tylko historyczny, co łączy się z przekonaniem, że uprawianie historii filozofii może prowadzić do rozwiązań istotnych również dla badań prowadzonych współcześnie. W pracy przedstawiam zręby takiego stanowiska i odnoszę je do obecnych koncepcji uprawiania filozofii przyrody na gruncie polskim.

Fragment wstępu

Podziękowania/ 11
Wykaz skrótów/ 13
Wstęp/ 17
Rozdział 1. Joachim Metallmann/ 35
1.1.Sylwetka/ 35
1.2. Stan badań/ 37
1.3.Nauka/ 38
1.3.1. Znaczenie nauki - ustalenia wstępne/ 38
1.3.2. Podział nauk i metoda/ 38
1.3.3. Indukcja, przyczynowość i prawa naukowe/ 40
1.3.4. Metodologia - logika - aksjomatyzacja/ 44
1.3.4.1.Metodologia/ 44
1.3.4.2. Logika,aksjomatyzacja, fizykalizm/ 45
1.3.5. Czym zajmują się nauki? Teoria przedmiotów - ontologia nauki/ 50
1.3.6. Problemy z pewnością, prawdziwością i intersubiektywnością poznania - rysy naobrazie nauki/ 51
1.3.7. Nauka między strukturą a procesem/ 53
1.4. Filozofia/ 57
1.4.1. Filozofia funkcją nauki (ale nie tylko)/ 57
1.4.2. Filozofia a światopogląd/ 61
1.4.3. Dyskusja o nauce, filozofii i pozytywizmie z Władysławem Natansonem/ 67
1.4.4. Krytyka Whiteheada/ 72
1.4.4.1. Alfred North Whitehead/ 74
1.4.4.1.1. Od analizy nauki do spekulatywnej metafizyki/ 75
1.4.4.1.2.Koncepcja bifurkacji (rozdwojenia, rozwidlenia przyrody)/ 76
1.4.4.1.3. „Elementy naturalne" i „dywersyfikacja przyrody"/ 77
1.4.4.2. Joachima Metallmanna krytyczne odczytanie Whiteheada/ 79
1.4.4.3.Komplikacja empiryzmu/ 80
1.4.4.4. Poznanie przyrody jako problem/ 83
1.4.4.5. Whitehead i „bezwiedna ontologia"/ 88
1.4.4.6. Filozofia przyrody a przyrodoznawstwo i filozofia przyrodoznawstwa/ 91
1.4.4.7. Koncepcja filozofii przyrody Metallmanna - niedokończony
projekt/ 94
8 Spis treści
1.4.5. Zręby filozofii przyrody Joachima Metallmanna - emergentyzm/ 99
1.4.5.1. Wstęp albo kilka słów o emergencji/ 100
1.4.5.2. Tło koncepcji - spor między mechanicyzmem i witalizmem/ 101
1.4.5.3. Emergencja według Metallmanna/ 104
1.4.5.4. Emergencja a determinizm/ 108
1.4.5.5. Uwagi krytyczne i zarazem końcowe/ 112
1.5. Podsumowanie/ 114
Rozdział 2. Stanisław Ignacy Witkiewicz/ 117
2.1. Sylwetka/ 117
2.2. Stan badań/ 118
2.3. Nauka/ 119
2.3.1. O pochodzeniu nauki/ 120
2.3.2. O„wyrażalności" pojęć nauki/ 123
2.3.3. Naukowe uzurpacje - krytyka neopozytywizmu i fizykalizmu/ 129
2.3.4. Logika i jej ograniczenia/ 133
2.4. Filozofia/ 134
2.4.1. Absolutyści contra empiryści/ 138
2.4.2. Ontologia Ogólna i „uzgadnianie poglądów". Poszukiwanie metody/ 141
2.4.3. Monadyzm - pojęcia i twierdzenia/145
2.4.3.1. Wokół „Głowniaka" - dyskusja z Metallmannem/ 150
2.4.4. „Biologizacja" i „dynamizacja" monadyzmu - w kierunku syntezy/ 155
2.4.4.1. Od psychologizmu do biologizmu/ 156
2.4.4.2. Biologia - nauka w służbie filozofii/ 158
2.4.4.3. Monadyzm„dynamiczno-siłowy". Zapomniana hipoteza/ 162
2.4.4.3.1. Dynamizm i „prawa transcendentalne" - „biologizacja" monadyzmu/ 164
2.4.4.3.1.1. Emanacja, dynamizm i prawa/ 164
2.4.4.3.1.2. „Mechanika potrąceń" i siły/ 166
2.4.4.3.1.3. Teoria„skal świadomości" i „tło"/ 168
2.4.4.3.1.3.1.Teoria „skal świadomości" i „rozszerzona teoria tła"/ 168
2.4.4.3.1.4. „Pierwomonady" i nieskończoność/ 171
2.4.4.3.1.4.1. Monady najmniejsze/ 172
2.4.5. Whitehead i jego odczytanie przez Metallmanna w oczach Witkiewicza/ 176
2.4.5.1. Wobec Whiteheada/ 177
2.4.5.1.1. Sanacja filozofii przyrody/ 182
2.4.5.2. Wobec Metallmanna/ 186
2.5.Podsumowanie/ 191
Rozdział 3. Bolesław Józef Gawecki/ 195
3.1.Sylwetka/ 195
3.2. Stan badań/ 196
Spis treści 9
3.3.Nauka/ 198
3.3.1. Rekonstrukcja metody naukowej/ 200
3.3.2. Realizm ewolucyjny - ograniczenia poznania/ 202
3.3.3. Niewystarczalność nauki/ 207
3.3.4. Rzeczywistość - między zjawiskami a istotą/ 209
3.4. Filozofia/ 211
3.4.1. Filozofia i budowa systematu metafizycznego/ 211
3.4.2. Ontologia - metoda i kryteria/ 212
3.4.2.1. Między nauką a pseudonauką/ 218
3.4.2.2. Panpsychosomatyzm Gaweckiego/ 221
3.4.2.3. Wobec monadyzmu Witkiewicza/ 226
3.4.3. Filozofia przyrody - między nauką a metafizyką/ 234
3.4.4. Inspiracje Whiteheadem u Gaweckiego/ 238
3.5. Podsumowanie/ 240
Zebranie wniosków -nauka i ontologia w oczach Metallmanna, Witkiewicza i Gaweckiego/ 243
Zakończenie.Filozofia przyrody między nauką a ontologią - ku współczesności/ 249
Bibliografia/ 261
Summary. Philosophyand science: difficult relations. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki/ 277

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum