• Home
  • Archeologia
  • Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Małgorzata Grupa

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2859-5
Publication year:
2012
Pages number:
346
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

72,00 zł

miękka

Małgorzata Grupa

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Kategoria produktu:

Książka omawia zagadnienia związane z obróbką wełnianego surowca i wytwórczością wełnianych tkanin w Gdańsku. Autorka na podstawie analiz technologicznych reliktów wełnianych tkanin wydobytych z nawarstwień średniowiecznego i nowożytnego Gdańska (stanowiska - Wyspa Spichrzów, Lastadia i ul. Panieńska 3a) opowiedziała przede wszystkim o użytkowaniu tkanin w tych okresach przez ludzi pochodzących z najuboższych warstw społecznych miasta, związanych z ciężką, fizyczną pracą. Stąd też rozdział o grubych tkaninach, które wykorzystywano na koce i szycie worków. Zwróciła też uwagę na produkcję tzw. wyrobów pozatkackich: filcu i dzianin. Ogromne rozdrobnienie wyrobów tekstylnych pozwoliło na omówienie zagadnień związanych z kostiumologią tego czasu w bardzo małym zakresie, jednak autorka pomimo tak skromnej bazy danych podjęła ten trud, uzupełniając zdobyte informacje materiałem ikonograficznym i źródłami pisanymi. W pracy znajduje się też rozdział dotyczący konserwacji tkanin wełnianych wykonanej przez autorkę.

Wprowadzenie / 7
Zarys dziejów Gdańska w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / 15
Historia badań archeologicznych na wybranych stanowiskach w Gdańsku . 21
Panieńska 3a / 22
Wyspa Spichrzów / 25
Lastadia / 28
Źródła archeologiczne / 32
Panieńska 3a, faza do 1350 r. / 35
Panieńska 3a, faza - lata 1350-1402 / 36
Panieńska 3a, faza - lata 1402-1435 / 37
Panieńska 3a, faza - lata 1435-1481 / 38
Panieńska 3a, faza - lata 1481-1515 / 38
Panieńska 3a, na złożu wtórnym / 40
Wyspa Spichrzów / 43
Lastadia / 44
Kolorystyka tkanin gdańskich / 55
Obróbka wełnianego surowca i produkcja tkanin / 61
Pozyskiwanie surowca / 61
Obróbka włókien / 65
Tkanie wełny / 93
Wykańczanie sukna / 101
Tkaniny workowate / 136
Pasamony / 147
Wyroby pozatkackie / 159
Filc / 159
Technika igłowa / 173
Dzianina / 176
Wełniane liny / 184
Analiza surowca a importy / 190
Ubiory gdańskie z XIV-XVII wieku / 219
Wtórne użycie tkanin / 250
Konserwacja tkanin wełnianych / 253
Skład chemiczny i mikrostruktura wełny / 255
Wełna jako włókno tekstylne / 258
Degradacja wełny / 259
Stan zachowania wełen / 264
Zabiegi konserwatorskie / 265
Zabiegi oczyszczające / 269
Dezynfekcja / 269
Impregnacja / 270
Wnioski / 275
Rekonstrukcja dziecięcej sukienki / 278
Podsumowanie / 281
Słownik / 287
Bibliografia / 291
Spis ilustracji / 321
Spis tabel / 333
Woolen textiles worn by the rabble and plebs of Gdańsk (14th-17th cent.) and their conservation (Summary) / 335

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Małgorzata Grupa

    Dr hab. nauk historycznych, prof. UMK. Ukończyła studia archeologiczne ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Pracowni Konserwacji Instytutu Archeologii UMK prowadzi działalność naukową, konserwatorską i dydaktyczną. Brała udział w licznych badaniach archeologicznych – podwodnych i naziemnych – w Polsce i Europie. W centrum jej zainteresowań nieodmiennie znajduje się kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych. Specjalizuje się w konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z surowców organicznych: drewna, skóry, poroża oraz tkanin. Zajmowała się konserwacją zabytków wydobytych z dołów śmierci oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Miednoje, Katyniu i Kijowie; zabytków z obozów zagłady Żydów w Bełżcu, Oświęcimiu i Sobiborze; ubiorów grobowych wydobytych z krypt kościołów w Lubiniu, Gdańsku, Toruniu, Gniewie, Piasecznie, Byszewie, Szczuczynie, Końskowoli, Łukowie, Radzyniu Podlaskim, Pszczynie, Konotopie i Lublinie. Za konserwację szat z Lublina otrzymała prestiżową nagrodę Unii Europejskiej – EUROPA NOSTRA 2002, a za konserwację obiektów wydobytych z dołów śmierci z 1940 roku – Srebrny Krzyż Zasługi i medale za aktywną współpracę z polskimi muzeami. Autorka ok. 150 publikacji poświęconych zagadnieniom osadnictwa, kultury materialnej i szeroko pojętej kultury funeralnej. Jej hobby to historia tkanin – od łyka do jedwabiu – oraz zagadnienia techniki i technologii ich wytwarzania.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum