• Home
  • Biologia
  • Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Mirosław Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak (red.)

Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2843-4
Publication year:
2012
Pages number:
162
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mirosław Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak (red.)

Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Kategoria produktu:

Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest środowisku przyrodniczemu badanego obiektu na tle Pojezierza Brodnickiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W drugiej przedstawiono wyniki szczegółowych interdyscyplinarnych studiów dotyczących samego zagłębienia w rezerwacie Retno. Trzecia część to podsumowanie uzyskanych wyników. Program prac i zastosowane metody nawiązują do podobnych trendów w innych ośrodkach naukowych, natomiast nasze podejście jest kontynuacją i rozwinięciem badań prowadzonych przez Profesora dr. hab. Władysława Niewiarowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pozwoliło to na uzyskanie szerokiego spektrum różnorodnych danych, umożliwiających rekonstrukcję przemian zachodzących w tym zamkniętym basenie sedymentacyjnym, z jednoczesną możliwością nawiązania do wcześniejszych badań tego typu na Pojezierzu Brodnickim.

Przedmowa / 7

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego otoczenia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
Mirosław T. Karasiewicz, Rafał Maszewski, Aleksandra Pospieszyńska, Marcin Sobiech, Marcin
Świtoniak, Marian Tomoń,
1.1. Położenie geograficzne, warunki meteorologiczne, rzeźba terenu i pokrywa glebowa /    9
Adam Solarczyk, Włodzimierz Marszelewski
1.2. Hydrologia jeziora Retno i jego zlewni / 25

2. Rekonstrukcja zmian środowiska na podstawie analizy osadów w obrębie zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno
Mirosław T. Karasiewicz
2.1. Cel i zakres badań / 35
Mirosław T. Karasiewicz, Włodzimierz Juśkiewicz
2.2. Budowa geologiczna i geneza zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno na tle najbliższego otoczenia / 41
Marcin Świtoniak, Renata Bednarek, Łukasz Mendyk, Paweł Dzierzyk
2.3. Wpływ denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno / 59
Tomasz Załuski
2.4. Współczesna roślinność zagłębienia wytopiskowego w rezerwacie Retno / 75
Agnieszka M. Noryśkiewicz
2.5. Historia roślinności i klimatu zarejestrowana w małym bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno / 87
Iwona Krześlak, Renata Stachowicz-Rybka
2.6. Przemiany lokalnej szaty roślinnej na torfowisku w bezodpływowym zagłębieniu w rezerwacie Retno / 109
Piotr Hulisz, Mirosław T. Karasiewicz, Michał Dąbrowski, Adam Michalski, Marta Rauchfleisz
2.7. Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno / 123
Piotr Hulisz, Mirosław T. Karasiewicz, Michał Dąbrowski, Adam Michalski
2.8. Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno / 131
Mirosław T. Karasiewicz, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Piotr Hulisz, Iwona Krześlak, Marcin Świtoniak
3. Ewolucja zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno w świetle badań
interdyscyplinarnych / 145
Podziękowania / 158
O autorach / 159

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum