Łukasz Wojtkowski

Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2888-5
Publication year:
2012
Pages number:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,80 zł

miękka

Łukasz Wojtkowski

Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008

Głównym tematem podejmowanym w książce jest proces mediatyzacji polityki podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej 2008 roku i właśnie z nim związana jest podstawowa hipoteza badawcza: media masowe w relacjach z polityką zdobywają pozycję centralną i od nich w większym stopniu zależy, jak te stosunki przebiegają. Chcąc rozbudować to założenie, można wskazać kilka hipotez pomocniczych, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu mediatyzacji polityki. Po pierwsze, wpływ mediów masowych na system polityczny jest największy na poziomie struktur systemu, co znajduje później odzwierciedlenie w ich funkcjach. Po drugie, media wprowadzają własną logikę – medialną – w funkcjonowanie systemu politycznego, który – dążąc do medialnej obecności – działa według tych „wytycznych”. Po trzecie, media – posługując się określonymi stylami i tematami relacji – konstruują medialną rzeczywistość polityczną, z której społeczeństwo czerpie wiedzę na temat polityki.

Wykaz skrótów / 9

Wprowadzenie / 11
1. Założenie wstępne – tezy / 11
2. Kategorie analityczne / 13
3. Struktura książki / 17
4. Metodologia i źródła / 19

Rozdział I
Mediatyzacja polityki jako element komunikacji politycznej / 23
1. Wstęp / 23
2. Relacje media masowe – polityka / 26
2.1. Ujęcia modelowe / 31
2.1.1. Model ideologii dominującej / 32
2.1.2. Model pluralistyczny / 37
2.1.3. Model rynkowy / 39
2.1.4. Model wartości elitarnych / 41
3. Mediatyzacja polityki / 43
3.1. Mediatyzacja – analiza teoretyczna / 44
3.2. Wydarzenia mediatyzowane / 56
3.3. Wydarzenia medialne / 57
3.4. Media masowe a rzeczywistość polityczna / 61
3.5. Dobór, selekcja i produkcja wiadomości / 64
4. Wnioski / 67

Rozdział II
Amerykańskie wybory prezydenckie a media masowe / 71
1. Wstęp / 71
2. Czynniki wpływające na kształt kampanii prezydenckich / 73
2.1. Konstytucyjna i kulturowa pozycja prezydenta USA / 74
2.2. Amerykańskie partie polityczne / 80
2.3. System wyborczy / 87
3. Główne cechy amerykańskich kampanii prezydenckich / 90
3.1. Czas trwania kampanii / 91
3.1.1. Okres przedwyborczy / 92
3.1.2. Prawybory / 93
3.1.3. Konwencje wyborcze / 98
3.1.4. Wybory właściwe / 101
3.2. System łupów / 101
3.3. Finansowanie kampanii / 102
4. System medialny USA / 107
4.1. Rozwój i deregulacja systemu medialnego / 109
4.2. Struktura rynku medialnego / 113
4.3. Najważniejsze amerykańskie media masowe w komunikacji politycznej / 117
4.3.1. Telewizja / 118
4.3.2. Internet / 129
4.3.3. Radio i prasa / 134
5. Wnioski / 139

Rozdział III
Marketing polityczny a mediatyzacja polityki / 141
1. Wstęp / 141
2. Wizerunek mediatyzowany / 143
2.1. Barack Obama / 146
2.2. John McCain / 153
3. Wydarzenia medialne kampanii / 156
3.1. Konwencje partyjne / 157
3.2. Debaty polityczne / 161
4. Reklama polityczna a mediatyzacja polityki / 164
5. Kampania internetowa / 168
5.1. www.barackobama.com / 172
5.2. www.johnmccain.com / 177
5.3. Internet w procesie mediatyzacji polityki / 182
6. Wnioski / 185

Rozdział IV
Medialny obraz kampanii prezydenckiej 2008 / 187
1. Wstęp / 187
2. Tradycyjne kampanijne przekazy medialne / 188
2.1. Wyścig 2008 / 189
2.2. Pseudoskandale / 191
2.3. Popkultura polityczna / 192
3. Treści relacji medialnych / 194
3.1. Najważniejsze tematy kampanii / 195
3.2. Wizerunek Obamy w relacjach medialnych /198
3.3. Wizerunek McCaina w relacjach medialnych / 202
4. Wnioski / 206

Podsumowanie / 208
Bibliografia / 219
Spis tabel, rycin i wykresów / 229
Aneks / 233

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum