Marcin Czyżniewski

Idee w polityce Václava Klausa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
Publication year:
2013
Pages number:
438
Nr wydania:
pierwsze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3049-9
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2995-0

58,00 zł

Marcin Czyżniewski

Idee w polityce Václava Klausa

Oddana do rąk Czytelników książka dotyczy związku między ideami i przekonaniami Václava Klausa a jego decyzjami i wyborami politycznymi. Jak pisze autor we Wstępie, "trudno znaleźć postać, która w tak szerokim stopniu pozwalałaby na zbadanie zależności między ideą a praktyką polityczną. Wystarczy przypomnieć, że przez 23 lata, jakie minęły od początku jego kariery politycznej do zakończenia drugiej kadencji prezydenckiej, tylko przez kilkanaście miesięcy nie pełnił żadnej ważnej funkcji w państwie. Który polityk z krajów demokratycznych przez ponad dwie dekady miał w takim stopniu możliwość wprowadzania w życie własnych poglądów i przekonań politycznych?". Wiedza wyniesiona z lektury książki dotyczy nie tylko opisanej w niej postaci, lecz może stać się punktem wyjścia do wyjaśnienia motywacji wyborów politycznych w ogóle, a idąc jeszcze dalej, może być elementem dyskusji nad rolą ideologii w polityce.

"Monografia Idee w polityce Václava Klausa jest opracowaniem nowatorskim i oryginalnym. Podjęty do realizacji temat badawczy ma istotne znaczenie poznawcze na gruncie polskim, a szerzej – na gruncie europejskim, utylitarne z punktu widzenia narastających problemów współczesnej polityki europejskiej, umożliwia poznanie całokształtu idei i przekonań leżących u podłoża procesu decyzyjnego (...). W rezultacie kilkuletniej rzetelnej pracy badawczej Autora powstało dzieło wielowątkowe, ukazujące mozaikę przekonań, opinii i refleksji. Wnosi ono istotne wartości poznawcze do dorobku naukowego politologii i stosunków międzynarodowych". 

Z recenzji prof. M. Marczewskiej-Rytko

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Tradycje czeskiej myśli politycznej / 29
1.1. Wprowadzenie / 29
1.2. W poszukiwaniu sensu i tożsamości narodu / 31
1.3. Wizje państwa i jego organizacji / 46
1.4. Jednostka wobec wspólnoty i rzeczywistości / 64
1.5. Podsumowanie / 74

Rozdział 2. Klaus a idee wolnego rynku / 77
2.1. Wprowadzenie / 77
2.2. „Apostoł wolności” / 79
2.3. „Prywatyzować, liberalizować, deregulować”. Reformy gospodarcze po 1989 r. / 102
2.4. Kryzys gospodarczy 1997 roku i spór o rolę banku centralnego / 143
2.5. Podsumowanie / 155

Rozdział 3. Václav Klaus w obronie „politycznej” polityki / 161
3.1. Wprowadzenie / 161
3.2. Koncepcja polityki a rozpad Forum Obywatelskiego / 162
3.3. Rozpad federacji czesko-słowackiej i budowa nowego państwa / 183
3.4. „Na lewo albo z Klausem”. Upadek rządu i umowa opozycyjna / 207
3.5. Václav Klaus prezydentem Republiki / 237
3.6. Podsumowanie / 259

Rozdział 4. Koncepcja społeczeństwa i światopogląd w polityce Klausa / 263
4.1. Wprowadzenie / 263
4.2. Wokół idei społeczeństwa obywatelskiego / 264
4.3. Ekologia – „zastępcza ideologia lewicowa” / 279
4.4. Kościół i kwestie światopoglądowe / 290
4.5. Podsumowanie / 302

Rozdział 5. Klaus a Unia Europejska / 307
5.1. Wprowadzenie / 307
5.2. „Główny temat mojego życia” / 308
5.3. Václav Klaus w procesie integracji Republiki Czeskiej z Unią Europejską / 327
5.4. Klaus wobec prób reformowania Unii Europejskiej / 350
5.5. Podsumowanie / 367

Zakończenie / 371
Kalendarium / 401
Bibliografia / 407
Indeks / 429
Summary / 437

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum