• Home
  • Pedagogika
  • Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce

Małgorzata Banasiak

Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2951-6
Publication year:
2013
Pages number:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Małgorzata Banasiak

Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce

Kategoria produktu:

Reforma edukacji w Polsce nałożyła na szkołę wiele nowych obowiązków, także w tak ważnym aspekcie jak budowanie relacji z rodzicami. Autorka  przedstawia wyniki swoich badań w zakresie znajomości  praw i obowiązków w szkole  rodziców i nauczycieli. Książka  ukazuje, jak wygląda rzeczywista współpraca rodziny i szkoły w polskich szkołach, zastanawia się, czy reforma edukacji dokonała jakichkolwiek zmian, czy ustawy to po prostu puste frazesy niemające faktycznego wpływu na działalność i funkcjonowanie szkoły.

Wstęp / 9
Rozdział 1
Reforma edukacji w Polsce jako przejaw modernizacji oświaty / 11
1. Modele reagowania szkoły na zmiany / 11
2. Założenia reformy systemu edukacji w Polsce / 21
2.1. Prawa i obowiązki dyrektora wobec rodziców / 30
2.2. Prawa i obowiązki nauczycieli wobec rodziców / 36
3. Status rodziców w zreformowanej szkole / 39
Rozdział 2
Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły / 45
1. Kluczowe kategorie pojęciowe wykorzystywane w pracy / 45
2. Formy współpracy rodziców ze szkołą w świetle literaturyprzedmiotu / 48
3. Uzasadnienie potrzeby badań / 54
Rozdział 3
Założenia metodologiczne badań własnych / 57
1. Przedmiot i cele badań / 57
2. Podstawy teoretyczne badań własnych / 59
3. Problematyka badawcza / 70
4. Model badanego zjawiska / 73
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze / 75
6. Teren i organizacja badań / 79
Rozdział 4
Wyniki badań własnych / 83
1. Charakterystyka badanej populacji / 83
2. Odzwierciedlenie założeń reformy w dokumentach szkolnych / 90
3. Wiedza dyrektorów szkół na temat reformy edukacji i budowaniarelacji rodzina–szkoła / 95
4. Wiedza na temat reformy edukacji i budowania relacji rodzina–szkoła w świetle wyników badań nauczycieli / 105
4.1. Wiedza nauczycieli a typ ustrojowy szkoły / 106
4.2. Wiedza nauczycieli a usytuowanie środowiskowe szkoły / 116
5. Wiedza na temat reformy edukacji i budowania relacji rodzina–szkoła w świetle wyników badań rodziców / 126
5.1. Wiedza rodziców a typ ustrojowy szkoły / 127
5.2. Wiedza rodziców a usytuowanie środowiskowe szkoły / 135
6. Poziom realizacji założeń reformy w świetle wywiadów z dyrektorami szkół / 143
7. Poziom realizacji założeń reformy w świetle wyników badań nauczycieli / 152
7.1. Poziom realizacji założeń reformy przez nauczycieli a typ ustrojowy szkoły / 152
7.2. Poziom realizacji założeń reformy przez nauczycieli a usytuowanie środowiskowe szkoły / 158
8. Poziom realizacji założeń reformy w świetle wyników badań rodziców / 164
8.1. Poziom realizacji założeń reformy przez rodziców a typ ustrojowy szkoły / 165
8.2. Poziom realizacji założeń reformy przez rodziców a usytuowanie środowiskowe szkoły / 172
9. Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły w świetle wyników badań nauczycieli i rodziców / 178
9.1. Zaangażowanie rodziców a typ ustrojowy szkoły / 178
9.2. Zaangażowanie rodziców a usytuowanie środowiskowe szkoły / 183
Rozdział 5
Wnioski z badań własnych / 187
1. Odzwierciedlenie założeń reformy w dokumentach szkoły / 189
2. Wiedza dyrektorów szkół na temat reformy edukacji i budowania relacji rodzina–szkoła / 190
3. Wiedza na temat reformy edukacji w świetle wyników badań nauczycieli / 193
4. Wiedza na temat reformy edukacji w świetle wyników badań rodziców / 200
5. Poziom realizacji założeń reformy w świetle wywiadów z dyrektorami szkół / 208
6. Poziom realizacji założeń reformy w opinii nauczycieli / 214
7. Poziom realizacji założeń reformy w opinii rodziców / 221
8. Zaangażowanie rodziców w świetle opinii nauczycieli i rodziców / 225
Rozdział 6
Uogólnienia i postulaty / 231
1. Zmiana roli dyrektora w szkole uczącej się / 231
2. Zmiana roli nauczyciela w szkole uczącej się / 233
3. Zmiana roli ucznia w szkole uczącej się / 235
4. Zmiana roli rodzica w szkole uczącej się / 236
5. Postulaty / 236
Bibliografia / 241
Aneksy – wzory narzędzi badawczych / 257

Załącznik nr 1. Wywiad z dyrektorem szkoły / 259
Załącznik nr 2. Ankieta dla rodziców na temat współpracy rodziny i szkoły / 265
Załącznik nr 3. Skala ocen dla rodziców / 271
Załącznik nr 4. Ankieta dla nauczycieli na temat współpracy rodziny i szkoły / 279
Załącznik nr 5. Skala ocen dla nauczycieli / 285

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Małgorzata Banasiak

    pedagog i psycholog, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMK oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w  Katedrze Psychologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. W 2010 roku otrzymała prestiżowe stypendium EERA dla młodych naukowców za badania prowadzone do pracy doktorskiej. Zaprezentowała także wyniki badań na konferencji ECER w Helsinkach. Naukowo zajmuje się współpracą rodziny i szkoły, kształceniem nauczycieli, teorią szkoły. W związku z zainteresowaniami badawczymi regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych ERNAPE. W 2011 i 2012 roku uczestniczyła w konferencji ICERII w Madrycie, gdzie prezentowała wyniki swoich badań. 

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum