• Home
  • Filozofia
  • Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena

Rafał Michalski

Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3017-8
Publication year:
2013
Pages number:
470
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Rafał Michalski

Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena

Kategoria produktu:

Rodzimy się przedwcześnie, nadzy, bezbronni i nieprzystosowani do życia. Liczne cechy naszej anatomii i fizjologii będące oznaką spowolnienia rozwojowego powodują, że przypominamy pod wieloma względami dojrzały płciowo embrion szympansa. W punkcie wyjścia jesteśmy zatem nie tyle inteligentną, uduchowioną istotą, lecz wybrakowanym biologicznie zwierzęciem zdanym na długotrwałą opiekę. Kontrast między naszą ułomnością a niemającym precedensów w świecie przyrody sukcesem ewolucyjnym, między pierwotną niemocą a niebywałą kreatywnością kulturową stanowi paradoks, który leży u podłoża refleksji Arnolda Gehlena, współtwórcy klasycznej antropologii filozoficznej. 

Wstęp / 7

Rozdział I
Między egzystencjalizmem a nazizmem – wczesna twórczość Arnolda Gehlena / 16
1.1. Filozoficzne preludium – wokół teorii konstytucji Hansa Driescha / 16
1.2. Założenia absolutnej fenomenologii w Wirklicher und unwirklicher Geist / 27
1.3. Melancholia filozofii – egzystencjalny platonizm wczesnego Gehlena / 33
1.4. Logika sytuacji – fenomenologiczna analiza egzystencji / 40
1.5. Idealistyczny zwrot – w poszukiwaniu istoty wolności / 53
1.6. Gehlen a Heglowska filozofia prawa / 67
1.7. Arnold Gehlen w III Rzeszy / 92
1.8. Antropologiczne prolegomena / 109

Rozdział II
Główne założenia elementarnej antropologii / 119
2.1. Geneza antropologii filozoficznej Arnolda Gehlena / 119
2.1.1. Antropologiczny zwrot w filozofii / 121
2.1.2. Gehlen a klasycy antropologii filozoficznej (Scheler, Plessner) / 132
2.1.3. Biologiczne inspiracje (Alsberg, Uexküll, Buytendijk, Bolk, Portmann, Lorenz) / 160
2.2. Człowiek jako istota naznaczona brakiem / 182
2.2.1. Założenia metodologiczne elementarnej antropologii / 182
2.2.2. Teoretyczne deficyty tezy o filo- i ontogenetycznej ułomności człowieka / 192
2.3. Antropologiczna teoria działania – odciążenie deficytów biologicznych / 211
2.3.1. Człowiek jako istota działająca / 211
2.3.2. Geneza ludzkiej mowy – kompensacyjna funkcja języka / 225
2.3.3. Kultura jako odciążenie – prolegomena teorii instytucji / 242

Rozdział III
Diagnoza współczesności w świetle teorii instytucji / 256
3.1. Geneza instytucji w Urmensch und Spätkultur – uwagi wstępne / 256
3.2. Kategorialna analiza instytucji / 264
3.3. Działanie rytualno-przedstawiające – narodziny instytucji / 293
3.4. Industrializacja kultury – antropologiczna koncepcja techniki / 313
3.5. Nowy subiektywizm / 325
3.6. Hipermoralność a pluralizm etyczny / 346
3.7. Koniec historii? / 364

Zakończenie – krytyczna recepcja, nawiązania, kontynuacje / 379
4.1. Krytyczna recepcja – zarzut biologizmu i konserwatyzmu / 383
4.2. W poszukiwaniu zagubionej intersubiektywności – Gehlen i Mead / 401
4.3. Zakłócona komunikacja: Gehlen – Habermas / 416
4.4. Panoramiczne spojrzenie na późną recepcję myśli Gehlena (Apel, Luhmann, Claessens, Rehberg) / 436
Bibliografia / 460

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum