• Home
  • Nauki teologiczne
  • Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Zbigniew Zarembski

Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Wysyłamy w ciągu 31 dni
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3051-2
Publication year:
2013
Pages number:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Zbigniew Zarembski

Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Kategoria produktu:

Autor szczegółowo i wnikliwie analizuje sytuację rodzin polskich w perspektywie działalności prorodzinnej państwa i jego rzeczywistego stosunku do rodziny. Rozdział drugi jest poświęcony inicjatywom Episkopatu Polski na rzecz małżeństwa i rodziny, a trzeci genezie i procesowi rozwoju duszpasterstwa rodzin rozumianego jako adekwatna odpowiedź Kościoła na trudną sytuację rodzin polskich. W rozdziale czwartym autor charakteryzuje główne kierunki działalności Kościoła na rzecz rodzin polskich. Odzwierciedlają one najważniejsze, współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny, m.in: niedojrzałość osobowościową i społeczną kandydatów do małżeństwa, […]; mentalność anti-life, zagrażającą funkcji prokreacyjnej i humanizacji starości; kwestionowanie instytucjonalnego charakteru małżeństwa i rodziny, prowadzące do zrównania małżeństwa i rodziny z alternatywnymi do nich formami wspólnego życia; wreszcie osłabienie związku małżonków z Kościołem lokalnym i powszechnym.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty M. Parysiewicz

[…] wśród wielu walorów tego dzieła należy podkreślić logiczną konstrukcję całości, klarowny, komunikatywny język, spójność metodologiczną i merytoryczną. […] Rozprawa ta będzie niewątpliwie stanowić cenne źródło z zakresu fundamentalnej prawdy o małżeństwie i rodzinie, ukazując ich właściwą rolę w życiu człowieka, a także wysiłki i ważne inicjatywy Kościoła podejmowane w ich obronie. […] jest więc pozycją bardzo potrzebną, wypełniającą lukę w tym zakresie. Jest ona oryginalnym, całościowym opracowaniem, w którym Autor skoncentrował się przede wszystkim na założeniach i postulatach pastoralnej troski Kościoła w Polsce. […] Trzeba również dodać, że poszczególne rozdziały pracy zostały oparte na niezwykle bogatym materiale źródłowym.

Z recenzji wydawniczej ks. prof. dr. hab. Zdzisława Pawlaka

Praca zasługuje na słowa uznania nie tylko dlatego, że jest ważną i długo oczekiwaną pozycją przestawiającą skomplikowaną, wielowymiarową rzeczywistość podejmowanych działań Kościoła w Polsce na rzecz małżeństwa i rodziny w okresie posoborowym, ale zarówno pod względem treściowym, jak i formalnym jest przykładem rzetelnej, twórczej pracy naukowej. Autor zdaje sobie dobrze sprawę z trudności podjętej problematyki i ogromnego materiału badawczego. Z drugiej strony jednak uderza jego dociekliwość naukowa, wnikliwość i trzeba przyznać trafność ocen w analizowanym materiale. Wśród wielu walorów tego dzieła należy również podkreślić logiczną całość, klarowny, komunikatywny język, spójność metodologiczną i merytoryczną. Można sądzić, że publikacja ta będzie miała szeroki krąg odbiorców, gdyż będzie ona dobrym przewodnikiem dla tych, którzy są żywo zainteresowani problematyką małżeńską i rodziną oraz dla wszystkich troszczących się o dobro rodziny, dziś tak bardzo zagrożone. W obecnych czasach istnieje bowiem wielka potrzeba ciągłego przypominania fundamentalnej prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazywania ich właściwej roli.

Z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, prof. UMK

Wykaz skrótów / 9 

Wstęp / 13 

Rozdział I. Uwarunkowania troski Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II / 31
1. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Soboru Watykańskiego II / 32
2. Dokumenty Kościoła posoborowego o małżeństwie i rodzinie / 42
3. Instytucje Kościoła posoborowego promujące małżeństwo i rodzinę / 79
4. Model małżeństwa i rodziny propagowany przez państwo / 89
4.1. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 91
4.2. W okresie transformacji ustrojowej / 98
5. Sytuacja polskich rodzin w okresie posoborowym / 105
5.1. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 106
5.2. W okresie Rzeczypospolitej Polskiej / 112 

Rozdział II. Inicjatywy Episkopatu Polski dotyczące małżeństwa i rodziny po Soborze Watykańskim II / 123
1. Interwencje u władz państwowych / 124
2. Listy Episkopatu Polski i programy duszpasterskie / 142
3. Instrukcje poświęcone małżeństwu i rodzinie / 149
4. Inne dokumenty dotyczące małżeństwa i rodziny / 166
5. Powołanie studiów nad rodziną / 178 

Rozdział III. Zaangażowanie Kościoła w powstanie i rozwój duszpasterstwa rodzin / 191
1. Troska Kościoła o powstanie duszpasterstwa rodzin / 192
2. Rozwój struktury i organizacji duszpasterstwa rodzin / 203
3. Cele duszpasterstwa rodzin / 218
4. Formacja pracowników do duszpasterstwa rodzin / 239 

Rozdział IV. Istotne obszary troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę / 255
1. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego / 256
2. Zachowanie sakramentalności małżeństwa / 275
3. Obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci / 294
4. Wsparcie rodzin w sytuacjach szczególnych / 316
5. Aktywizacja apostolatu w rodzinie i przez rodzinę / 341 

Zakończenie / 359 
Bibliografia / 373 
Care of the Church in Poland for marriage and family after the Vatican Council II. Theological-pastoral Study. Summary / 405

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Zbigniew Zarembski

    kapłan diecezji włocławskiej; absolwent Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie; doktor teologii pastoralnej; adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej; proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku (2007-2012); prodziekan ds. nauki (2008-2012); prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich (od 2012 r.) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; współredaktor czasopisma teologicznego „Ateneum Kapłańskie”; członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich. Swoje zainteresowania koncentruje wokół nauczania Jana Pawła II, teologii małżeństwa i rodziny, duszpasterstwa rodzin, zajmuje się również problematyką dotyczącą wychowania chrześcijańskiego oraz współczesnych form przekazu wiary.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum