Barbara Brodzińska

Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2898-4
Publication year:
2013
Pages number:
312
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska

Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej

„Książka recenzowana stanowi ważny i interesujący dla nauk o polityce temat badawczy. Przedmiotem rozważań Autorka uczyniła problematykę poświęconą marketingowi politycznemu, a szczegółowiej ujmując – marketingowym działaniom w okresach między kolejnymi elekcjami […] Należy stwierdzić, że w recenzowanym opracowaniu Autorka potrafiła, co jest trudne i wymaga już dojrzałości intelektualnej, ukazać złożone uwarunkowania politycznego manipulowania marketingowego, sformułować frapujące pytania badawcze, a co ważniejsze – przedstawić własny punkt widzenia złożonego obrazu wykreowanej wizerunkowo rzeczywistości […] Przedłożona do recenzji przedmiotowa publikacja powinna ujrzeć »światło dzienne«, i to jak najszybciej, a szczególnie z racji, że tego typu tematyka należy jeszcze wciąż na polskim rynku wydawniczym do rzadkości. Ten niedosyt powoduje bezsprzecznie, że książka ta znajdzie wielu Czytelników, i w moim przekonaniu jest ona wysoce oczekiwaną pozycją. Ma walor nie tylko stricte teoriopoznawczy, ale też została »umocowana« w ramach polskiej »inżynierii społecznej« (tzw. case study)”.

Z recenzji dr. hab. Roberta Wiszniowskiego

Wstęp / 7

Rozdział I
Komunikowanie polityczne – istota procesu / 15
1.1. Uwagi wstępne / 15
1.2. Komunikowanie polityczne – pojęcie / 19
1.3. Marketing polityczny jako forma komunikowania politycznego / 27
1.4. Ewolucja komunikowania politycznego / 33
1.5. Media w komunikowaniu politycznym / 48
1.6. Uwagi końcowe / 62

Rozdział II
Profesjonalizacja komunikowania politycznego / 63
2.1. Uwagi wstępne / 63
2.2. Profesjonalizacja – problemy definicyjne / 64
2.3. Amerykanizacja a profesjonalizacja / 78
2.4. Konsulting polityczny a profesjonalizacja / 85
2.5. Konsekwencje profesjonalizacji komunikowania politycznego / 104
2.6. Uwagi końcowe / 126

Rozdział III
Marketing międzywyborczy – analizy teoretyczne / 129
3.1. Uwagi wstępne / 129
3.2. Marketing międzywyborczy – pojęcie i główne założenia / 132
3.3. Marketing międzywyborczy a public relations i spin doctoring / 153
3.4. Internet w marketingu międzywyborczym / 164
3.5. Uwagi końcowe / 180

Rozdział IV
Profesjonalizacja komunikowania politycznego i marketing międzywyborczy w działaniach
Platformy Obywatelskiej / 183
4.1. Uwagi wstępne / 183
4.2. Platforma Obywatelska na polskiej scenie politycznej – bilans dziesięciu lat funkcjonowania / 185
4.3. Platforma Obywatelska w procesie profesjonalizacji komunikowania politycznego / 202
4.4. Uwagi końcowe / 254

Zakończenie. Marketing międzywyborczy. Rzeczywistość czy fikcja? / 263
Spis tabel, schematów, rycin, wykresów / 273
Aneks / 277
Kalendarium Platformy Obywatelskiej 2001–2010 / 279
Bibliografia / 283
Indeks nazwisk / 309

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum