• Home
  • Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(4)2013. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy

Marcin Łukasz Lutomierski (red.)

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(4)2013. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
2084-7963
Publication year:
2013
Pages number:
142
Typ okładki:
miękka
Format:
230 x 280 mm
Series:
Sztuka Edycji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Marcin Łukasz Lutomierski (red.)

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(4)2013. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy

Zgromadzone tu artykuły dowodzą, że XIX-wieczny – tak, jak każdy inny – rynek wydawniczy jest problemem badawczym wykraczającym poza ścisłe ramy sztuki edytorskiej. Dotyka również zagadnień, reklamy, handlu oraz recepcji utworów. Zjawiska te tworzą jednak pewną całość, która stanowi interesujący i wciąż niezagospodarowany obszar badawczy dla bibliologów, polonistów, historyków, socjologów czy antropologów kultury. Badania rynku wydawniczego nie ograniczają się tylko do prezentacji statystycznego obrazu produkcji, tendencji wydawniczych i roli księgarzy-wydawców. Odsłaniają ukryte mechanizmy kierujące tego typu handlem oraz kulisy współpracy autorów z wydawcami, a także ukazują społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania podejmowanych inicjatyw. Są w istocie podstawą do namysłu nad życiem książki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Opublikowane tu artykuły uzupełniają dotychczasową wiedzę o rynku książek i czasopism XIX stulecia, dając zarazem wyraźny asumpt do dalszych rozważań. Niniejszy numer „Sztuki Edycji” stanowi w pewnym sensie formę upomnienia się o niesłusznie marginalizowany w naukowej refleksji przedmiot badań, jakim jest rynek wydawniczy (nie tylko XIX wieku).

Marcin Lutomierski (fragment Wstępu)

Wstęp

Artykuły i Rozprawy

Źródła i dokumenty

Przeglądy i sprawozdania

Informacje o Autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum