Rafał Willa

Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3139-7
Publication year:
2013
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Rafał Willa

Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne

„Tematyka recenzowanej monografii zasługuje na uwagę zarówno wydawcy, jak i czytelników. Jest ważka pod względem naukowym, a także istotna ze względów praktycznych. Ukazuje bowiem działania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, podejmowane w celu realizacji założeń wynikających z traktatów, a tym samym – wzmocnienia swego międzynarodowego znaczenia i osiągania celów szczegółowych […]. Rozprawa, zgodnie z zamierzeniem Autora, stanowić ma punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań nad tym tematem. Praca ma charakter autorski – nie powiela istniejących opracowań naukowych, lecz ukazuje kwestie w niewielkim stopniu obecne w polskiej literaturze przedmiotu”.

Z recenzji dr hab. Anny Potyrały, prof. UAM

Spis najważniejszych skrótów / 9
Spis tabel / 13
Wprowadzenie / 15

Rozdział 1. Relacje Unii Europejskiej z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Szwajcarią, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem / 17
1. Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / 18
2. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego / 19
3. Relacje polityczne Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 21
3.1. Umowy bilateralne Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 24
3.2. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej ze Szwajcarią / 29
4. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Norwegią / 30
4.1. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Norwegią / 35
5. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Islandią / 37
5.1. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Islandią / 41
6. Relacje polityczne Unii Europejskiej z Liechtensteinem / 43
7. Uwagi końcowe / 44

Rozdział 2. Relacje Unii Europejskiej z Turcją / 46
1. Geneza kontaktów bilateralnych / 46
1.1. Przebieg negocjacji akcesyjnych / 51
2. Relacje gospodarcze z Turcją / 55
3. Argumenty „za” przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej / 57
4. Argumenty „przeciw” potencjalnemu członkostwu Turcji w Unii Europejskiej / 62
5. Uwagi końcowe / 69

Rozdział 3. Stosunki Unia Europejska – Izrael / 71
1. Geneza stosunków europejsko-izraelskich / 72
1.1. Powody nieufności Izraela w stosunku do Unii Europejskiej / 80
2. Izrael jako hipotetyczny kandydat do Unii Europejskiej / 84
3. Stosunki gospodarcze i handlowe Unii Europejskiej z Izraelem / 87
4. Uwagi końcowe / 91

Rozdział 4. Relacje łączące Unię Europejską z Australią i Nową Zelandią / 94
1. Unia Europejska a Australia – stosunki polityczne / 95
2. Relacje gospodarcze z Australią / 100
3. Unia Europejska a Nowa Zelandia – stosunki polityczne / 104
4. Relacje gospodarcze z Nową Zelandią / 108
5. Uwagi końcowe / 111

Rozdział 5. Relacje Unii Europejskiej z Dalekim Wschodem (Japonią, Republiką Korei) / 114
1. Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Japonią / 115
2. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Japonią / 120
3. Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Koreą Południową / 124
4. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Koreą Południową / 131
5. Uwagi końcowe / 135

Rozdział 6. Współpraca Unii Europejskiej z wybranymi państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) / 136
1. Geneza i cele utworzenia ASEAN / 137
2. Stosunki polityczne łączące Unię Europejską z ASEAN / 141
3. Relacje polityczne Unii Europejskiej z państwami grupy ASEAN / 146
4. Międzyregionalne stosunki gospodarcze UE–ASEAN / 152
5. Uwagi końcowe / 157

Rozdział 7. Stosunki Unia Europejska – Indie / 159
1. Geneza stosunków politycznych Unii Europejskiej z Indiami / 160
2. Stosunki gospodarcze i handlowe / 165
3. Aktualne problemy i wyzwania partnerstwa / 170
4. Uwagi końcowe / 177

Zakończenie / 179
Bibliografia / 183

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Rafał Willa

    absolwent politologii o specjalności europeistyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na podstawie dysertacji obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). Obecnie adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Unii Europejskiej, zwłaszcza funduszy i programów finansowych, jej instytucji i systemu decyzyjnego oraz polityki zagranicznej. Współautor trzech monografii: Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (2007), Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Działania – Środki (2008), Leksykon funduszy Unii Europejskiej (2009).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum