• Home
  • Geografia
  • Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Renata Jaroszewska-Brudnicka, Dariusz Sokołowski

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3190-8
Publication year:
2013
Pages number:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Renata Jaroszewska-Brudnicka, Dariusz Sokołowski

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Kategoria produktu:

Nadrzędną powinnością samorządów terytorialnych jest celowe, systematyczne, a także świadome i kompleksowe działanie mające na celu kreowanie i dynamizowanie procesów rozwojowych. Współcześnie taką postawę wymusza wzmożona konkurencja na rynku. Podejmowane – z coraz lepszym skutkiem – działania w zakresie rozwoju funkcji turystycznej stanowią niezwykle ważny instrument polityki regionalnej, aktywizacji społeczności lokalnych oraz budowy trwałych podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno na obszarach dysponujących realnymi walorami turystycznymi, jak też na tych, które dotychczas leżały w ich cieniu. Niniejsze opracowanie powstało dzięki współpracy Autorów reprezentujących szereg ośrodków akademickich oraz samorządów. W pracy zebrano artykuły o charakterze oryginalnym, obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych z procesami rozwoju turystyki, prezentowanymi w ujęciu regionalnym i lokalnym. Ukazano je na wybranych przykładach z Polski oraz z zagranicy. Przedstawione studia z pewnością nie wyczerpują listy zagadnień omawiających wzrost społeczno-gospodarczy, opierając się na turystyce, stanowią jednak ważny głos w dyskusji w tej jakże ważnej sprawie.

Wstęp / 7
 
I. TURYSTYKA W ROZWOJU GMIN. STUDIA PRZYPADKÓW
Andrzej Matczak, Józef Kaczmarek
Geneza i rozwój funkcji turystycznej w Uniejowie / 11
Dariusz Sokołowski
Rozwój turystyki w Toruniu w świetle miejskiej działalności inwestycyjnej i wykorzystania środków budżetowych / 29
Lila Pławińska, Ewa Szczepanowska, Paweł Kazimierczuk
Possibilities of tourism development in the Przybiernów municipality in opinion of its inhabitants / 45
Robert Brudnicki, Piotr Prus, Renata Jaroszewska-Brudnicka
Atrakcyjność turystyczna Bydgoszczy w świetle badań monitorujących ruch turystyczny / 61
Kamila Ziółkowska-Weiss
Rozwój turystyki w ujęciu lokalnym na przykładzie zagospodarowania turystycznego Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim / 77
Agnieszka Kozak, Dorota Mączka
Stan aktualny i perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie Kazimierz Dolny / 89
Julia Wojciechowska-Solis
Kreowanie wizerunku marki miejscowości o walorach uzdrowiskowych na przykładzie Nałęczowa/ 99
Krzysztof Małachowski
Miejsce turystyki w strategii Szczecina 2025 / 111
Bartosz Kaszyński, Hanna Szczukowska
Ścieżki dydaktyczne formą rozwoju turystyki lokalnej na przykładzie projektu ścieżki w parku generała Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy / 123
 
II. ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ. UJĘCIE REGIONALNE I LOKALNE
Jan Falkowski
Możliwości i szanse współpracy Bydgoszczy i Torunia w sektorze turystyki / 135
Beata Meyer
Rozwój funkcji turystycznej w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego / 155
Aleksandra Górecka
Funkcja turystyczna w gminach województwa podkarpackiego / 169
Krzysztof Parzych
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarze Kociewia / 181
Iwona Jażewicz, Aleksandra Zienkiewicz
Przyrodnicze i antropogeniczne determinanty rozwoju turystyki na Kaszubach / 195
Mariusz Miedziński
Modyfikacja cyklu życia obszaru turystycznego (talc) w wyniku wprowadzenia założeń teorii progowej na bazie przestrzeni turystycznej Kołobrzegu i jego zaplecza / 213
Dorota Mączka, Agnieszka Kozak
Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna doliny rzeki Liwiec w powiecie węgrowskim / 229
Tomasz Dziechciarz, Waldemar Zadworny
Walory turystyczne jako czynnik rozwoju agroturystyki w dolinie Bugu / 239
Czesław Adamiak
Wpływ turystyki związanej z drugimi domami na lokalną gospodarkę w Borach Tucholskich  / 253
 
III. TURYSTYKA NA ŚWIECIE
Dominik Zawadzki
Analysis of tourism in Sri Lanka after the end of the civil war / 267
Maciej Kałaska
Funkcjonowanie turystyki w mieście o sezonowym ruchu turystycznym w czasie kryzysu ekonomicznego – przykład Pampeluny / 277

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum